ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΓΑΒΑΛΟΧΩΡΙΟΥ


Υπεγράφη σύμβαση παροχής υπηρεσιών σήμερα (17-5-2021) στο Δήμο Αποκορώνου μεταξύ του Δημάρχου Χαράλαμπου Κουκιανάκη και του αναδόχου Βιττωράκη Αριστείδη , με τίτλο “ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΕΤΏΝ, ΤΕΥΧΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΓΑΒΑΛΟΧΩΡΙΟΥ”, προϋπολογισμού 24.800 € .
Όπως ανέφερε ο δήμαρχος Αποκορώνου Χαράλαμπος Κουκιανάκης το αντικείμενο της παρούσας υπηρεσίας αφορά στην υποστήριξη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου προκειμένου α) να επικαιροποιηθούν όλες οι μελέτες που απαιτούνται, β) να ληφθούν όλες οι εγκρίσεις αυτών, γ) να συνταχθεί ο προϋπολογισμός και τα τεύχη δημοπράτησης του έργου και τέλος δ) από τον ανάδοχο μηχανικό της παρούσας υπηρεσίας να εκδοθεί η οικοδομική άδεια του νέου κτιρίου που θα στεγάσει την επέκταση του Μουσείου.
Αναλυτικότερα, το αντικείμενο της Υπηρεσίας με τίτλο «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΤΕΥΧΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΓΑΒΑΛΟΧΩΡΙΟΥ» περιλαμβάνει:
    1. Τον επιτόπου έλεγχο της σημερινής κατάστασης του οικοπέδου και των υφιστάμενων  ερειπωμένων κτισμάτων (μαζί με μέλη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου).
    2. Tον έλεγχο και την αξιολόγηση των αρχιτεκτονικών, στατικών, μηχανολογικών μελετών, που έχουν εκπονηθεί ήδη, ώστε να εντοπιστούν οι αδυναμίες και σημεία όπου απαιτείται επικαιροποίηση.
    3. Επικοινωνία με όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες και πολεοδομική υπηρεσία για οδηγίες και την σύμφωνη γνώμη των προτεινόμενων εργασιών.
    4. Το είδος των λοιπών μελετών που απαιτείται εάν απαιτείται να συνταχθούν από την τεχνική υπηρεσία
    5. Τις αδειοδοτήσεις που πρέπει να εκδοθούν για την έγκριση των μελετών (πχ. Εφορείες αρχαιοτήτων ή περιβαλλοντική αδειοδότηση) και την περαίωση τους.
    6. Την σύνταξη των επιμετρήσεων και ότι άλλο είναι απαραίτητο ώστε από την τεχνική υπηρεσία να συνταχθεί ο προϋπολογισμός του έργου και τα τεύχη δημοπράτησης.
    7. Την έκδοση τυχόν αδειών κατεδαφίσεων για τα ετοιμόρροπα κτίσματα εάν απαιτείται.
    8. Την ωρίμανση του φακέλου και τέλος την έκδοση της απαραίτητης οικοδομικής άδειας για την ανέγερση του νέου κτιρίου της επέκτασης του Λαογραφικού Μουσείου Γαβαλοχωρίου.