Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης για το έργο "Συνδετήρια οδός από επαρχιακή οδό Βρυσσών - Σφακίων προς οικισμό Αλίκαμπου»