ΔΗΜΙΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΝΙΠΠΟΥΣ