ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ “ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΝΕΟΥ ΒΟΑΚ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ”


Απάντηση στην ολοκληρωμένη πρόταση διέλευσης του νέου Β.Ο.Α.Κ. στον Δήμο Αποκορώνου, όπως αυτή διαμορφώθηκε για επιλεγμένες τροποποιήσεις που θα συνεισφέρουν στη συνολική αποδοτικότητα του έργου, απέστειλε το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών στο Δήμο Αποκορώνου.
Όπως ανέφερε ο Δήμαρχος Αποκορώνου, Χαράλαμπος Κουκιανάκης, είναι ιστορική ευκαιρία για τον τόπο μας, και πρέπει να αναλάβουμε την ευθύνη που μας αναλογεί συμβάλλοντας στην επίλυση, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, των όποιων πραγματικών προβλημάτων ανακύπτουν από την προτεινόμενη διέλευση του νέου αυτοκινητοδρόμου, χωρίς να ενδώσουμε σε τοπικά μικροσυμφέροντα, προτείνοντας ουσιαστικές βελτιώσεις, γιατί εμείς είμαστε οι βιωματικοί γνώστες των καθημερινών μετακινήσεων στον Δήμο μας, της αναπτυξιακής του δυναμικής και της πρωτεύουσας σημασίας για τη διατήρηση των ζωνών παραγωγής των τοπικών μας προϊόντων και των ευαίσθητων περιβαλλοντικά περιοχών που θέλουμε να αποδώσουμε, ως παρακαταθήκη, στις επόμενες γενιές.

Το έγγραφο του Υπουργείου αναφέρει : “1. Στο πλαίσιο των διαδικασιών που προωθούνται για την ανάθεση της Σύμβασης Παραχώρησης:«ΜΕΛΕΤΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΒΟΑΚ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΧΑΝΙΑ - ΗΡΑΚΛΕΙΟ», έχει εκπονηθεί και έχει υποβληθεί η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για τα νέα τμήματα του αυτοκινητοδρόμου στην αρμόδια Διεύθυνση Περιβάλλοντος, για έλεγχο και έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων.
Ο οριστικός και τελικός σχεδιασμός του οδικού έργου όμως, θα είναι αυτός που θα προκύψει μετά την έγκριση της ΜΠΕ και αφού ενσωματωθούν σε αυτόν όλα τα μέτρα, οι όροι και οι προϋποθέσεις που θα τεθούν από την αρμόδια αρχή για την κατασκευή και λειτουργία του.
Όπως προβλέπεται από την περιβαλλοντική διαδικασία, ο φάκελος της ΜΠΕ αποστέλλεται
από την αρμόδια Περιβαλλοντική Αρχή στους αρμόδιους δημόσιους φορείς και υπηρεσίες προς γνωμοδότηση και γίνεται δημοσιοποίηση της ΜΠΕ για τη διενέργεια δημόσιας διαβούλευσης.
Μέσω αυτής της διαδικασίας, οι γνωμοδοτήσεις και οι απόψεις που θα υποβληθούν (από τους αρμόδιους δημόσιους φορείς και υπηρεσίες), με επαρκή και νόμιμη αιτιολογία, θα ληφθούν υπόψη για την αξιολόγηση της ΜΠΕ και την διαμόρφωση των Περιβαλλοντικών Όρων που θα πρέπει να τηρηθούν για την υλοποίηση του έργου.
Τα αιτήματα τροποποίησης της χάραξης, θα ληφθούν υπόψη και θα εξεταστούν στον ίδιο χρόνο για ολόκληρο το μήκος του έργου, προκειμένου να αξιολογηθεί αν και ποια μπορούν να γίνουν αποδεκτά ή να απορριφθούν.
2. Η επιλογή της χάραξης της οδού σε όλο το μήκος του ΒΟΑΚ, έγινε με στόχο να είναι εφικτή η λειτουργία ενός σύγχρονου συστήματος παροχής υπηρεσιών οδικής μεταφοράς, ώστε να τηρούνται όλες οι σύγχρονες προδιαγραφές κατασκευής ενός κλειστού αυτοκινητοδρόμου, με τους κατάλληλους ανισόπεδους κόμβους και σύστημα παραπλεύρων, προκειμένου να προκύψει μία ασφαλής και γρήγορη σύνδεση των αστικών κέντρων και των παραγωγικών περιοχών του ΒΟΑΚ, επιτυγχάνοντας τη βελτίωση του επιπέδου εξυπηρέτησης, άνεσης και ασφάλειας των χρηστών.
Η χάραξη που εξετάστηκε στη ΜΠΕ, προτάθηκε αφού διερευνήθηκαν σαφώς κι άλλες εναλλακτικές λύσεις, από τη συγκριτική αξιολόγηση των οποίων προέκυψε να υπερτερεί η προτεινόμενη, θεωρώντας ότι η χάραξη του ΒΟΑΚ που θα υλοποιηθεί θα πρέπει να ικανοποιεί τα παραπάνω κριτήρια, σε συνδυασμό με την προσπάθεια εφαρμογής μίας όσο το δυνατό τεχνικά εφικτής και οικονομικά βιώσιμης λύσης.”

Τελειώνοντας ο Δήμαρχος Αποκορώνου, Χαράλαμπος Κουκιανάκης, ανέφερε ότι με βάση τα παραπάνω οι προτεινόμενες παρεμβάσεις, σε συνέχεια των μέχρι σήμερα διαβουλεύσεων και των προηγούμενων αποφάσεων του Δημοτικού και Περιφερειακού Συμβουλίου, με στόχο να βελτιωθεί το συνολικό σύστημα των μετακινήσεων και να διασφαλιστεί ότι το έργο θα επιφέρει τις μικρότερες δυνατές επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον, στους κατοίκους και στους επισκέπτες μας, ο Δήμος μας θα συμμετέχει στη δημόσια διαβούλευση που προβλέπεται κατά τη δημοσιοποίηση της Μ.Π.Ε., η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη.