ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ (ΛΑΚΚΟΥΒΩΝ) ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ”


    Υπεγράφη στις 08/07/2021 σύμβαση έργου “«ΕΞΕΥΡΕΣΗ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟΕΚΥΨΑΝ ΑΠΟ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΤΗΣ ΥΔΡΟΑΡΔΕΥΣΗΣ (ΧΡΗΣΗ 2021)» μεταξύ του Δημάρχου Αποκορώνου, Χαράλαμπου Κουκιανάκη και του αναδόχου Μιχαήλ Φραγγεδάκη του Περικλή ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας “ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ- ΕΜΠΟΡΙΚΗ Ο.Ε.” παρουσία των Πολιτικών Μηχανικών της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Αποκορώνου, Καστρινάκη Ευαγγελίας και Καρτσωνάκη Ελευθερίας , προϋπολογισμού 74.400 ευρώ.
    Όπως ανέφερε ο Δήμαρχος Αποκορώνου, Χαράλαμπος Κουκιανάκης, η παρούσα μελέτη συντάχθηκε όπως προβλέπεται στο Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2021 του Δήμου Αποκορώνου και αφορά σε εργασίες εξεύρεσης διαρροών προκειμένου να αποκατασταθούν οι βλάβες που προκύπτουν στα δίκτυα υδροάρδευσης καθώς και σε εργασίες αποκατάστασης λάκκων και γενικότερα φθορών των οδοστρωμάτων της Δημοτικής Οδοποιίας του Δήμου Αποκορώνου (περιλαμβάνονται οι δημοτικοί και αγροτικοί οδοί σε όλο το εύρος του δήμου Αποκορώνου), όπου αυτές απαιτηθούν, οι οποίες προέκυψαν από εργασίες αποκατάστασης ζημιών της υδροάρδευσης με σκοπό  να αποκατασταθεί άμεσα η οδική ασφάλεια.
    Οι παρεμβάσεις που προβλέπονται στην παρούσα μελέτη οι οποίες είναι και άμεσα εκτελεστές είναι:
    1. Εργασίες για την εκσκαφή του εδάφους και την αποκάλυψη της σωλήνωσης που έχει υποστεί βλάβη.
    2. Εργασίες προετοιμασίας των λάκκων και του φθαρμένου οδοστρώματος, καθαρισμός, εκσκαφή, εκβάθυνση αν απαιτείται, απομάκρυνση των προϊόντων εκσκαφής, συμπλήρωση, διάστρωση και συμπλήρωση του υλικού οδοστρωσίας με κατάλληλο υλικό σύμφωνα με τις ισχύουσες ΕΤΕΠ και σήμανση μέχρι την διάστρωση.
    3. Επισκευή ασφαλτικού οδοστρώματος με κατάλληλα υλικά όπως ασφαλτική προεπάλειψη ή ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη και διάστρωση ασφαλτομίγματος είτε με τα χέρια είτε με μηχανικά μέσα.
    Τελειώνοντας,ο Δήμαρχος Αποκορώνου, Χαράλαμπος Κουκιανάκης, ευχαρίστησε όλους για τη συνολική προσπάθεια που καταβάλλεται σε όλο το εύρος του Δήμου μας, προκειμένου να καταστήσουμε ασφαλέστερο το οδικό δίκτυο.