ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Δ.Ε. ΒΑΜΟΥ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΜΕ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟ : «ΥΔΡΕΥΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Δ.Ε. ΒΑΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ ΜΕ ΝΕΡΑ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΡΥΣΩΝ»


Αγαπητοί Συμπολίτες
Η παρούσα Δημοτική Αρχή και ο Δήμαρχος προσωπικά βρίσκονται στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουν ότι την 12/08/2021 υπογράφηκε, με το μειοδότη Ανάδοχο, η σύμβαση για την κατασκευή του πολύ σημαντικού για την περιοχή σας έργου : «Ύδρευση Ανατολικού Τμήματος Δ.Ε. Βάμου, Δ. Αποκορώνου, με Νερά Γεωτρήσεων στην Περιοχή Βρυσών», προϋπολογισμού μελέτης 1.550.000 €, με συμβατικό χρόνο κατασκευής 18 μήνες.
Δεν κρύβουμε την ικανοποίηση μας για αυτήν την εξέλιξη, αφού το υπόψη έργο αποτελούσε και αποτελεί μία υπόσχεση – δέσμευση του Δημάρχου προσωπικά, στα δίκαια αιτήματά σας για την οριστική και μακροπρόθεσμη (σε ορίζοντα 40ετίας) επίλυση του πραγματικού και σοβαρού προβλήματος ύδρευσης στην περιοχή σας.
Το πρόβλημα της ελλειμματικής σε υδατικούς πόρους περιοχής ανατολικής Δ.Ε. Βάμου, Δ. Αποκορώνου, είναι υπαρκτό εδώ και δεκαετίες. Καμία όμως Δημοτική Αρχή μέχρι σήμερα δεν προχώρησε στην εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών, ώστε να είναι δυνατή η χρηματοδότηση και κατασκευή έργων, που θα έλυναν το πρόβλημα. Αντίθετα, όλα αυτά τα χρόνια γίνονταν προσπάθειες τοπικών και αποσπασματικών παρεμβάσεων, βασισμένες στο φιλότιμο και τον ζήλο των υπαλλήλων της Υπηρεσίας Ύδρευσης του Δήμου.
Η παρούσα Δημοτική Αρχή, αμέσως μετά την ανάληψη καθηκόντων της, ήδη από την προηγούμενη δημοτική περίοδο, ασχολήθηκε κατά προτεραιότητα με την ύδρευση της παραπάνω προβληματικής περιοχής. Κατόπιν τούτου, αναθέσαμε τις οριστικές τεχνικές και περιβαλλοντικές μελέτες, για την ωρίμανση του υπόψη έργου μεταφοράς νερού ύδρευσης στην περιοχή σας, από πλεονασματικές γεωτρήσεις, νότια των Βρυσών.
Ειδικότερα, το έργο προβλέπει τη μεταφορά 1.000.000 κυβικών μέτρων ετησίως, νερού άριστης ποιότητας, μέσω ενός αγωγού, μήκους 7,5 χιλιομέτρων, διαμέτρου 250 χιλιοστών, στην υφιστάμενη και ανενεργή, μέχρι σήμερα, υψηλή δεξαμενή Βάμου, με την παρεμβολή δύο αντλιοστασίων, δυμαμικότητας εκάστου 150 κυβ. μέτρων την ώρα. Στη συνέχεια η δεξαμενή αυτή διασυνδέεται με τον υφιστάμενο αγωγό Κρεμαστό Κεφάλι  - Αντλιοστάσιο Πλατυβόλας - Δεξαμενή Γαναδέ, από την οποία υδρεύεται σήμερα το ανατολικό τμήμα της Δ.Ε. Βάμου. Επίσης προβλέπεται η περιοδική ενίσχυση, όποτε είναι απαραίτητο, της δεξαμενής στο Κρεμαστό Κεφάλι, οπότε της τουριστικής περιοχής βόρειου τμήματος της Δ.Ε. Βάμου (Αλμυρίδα, Πλάκα, κλπ), από την υψηλή δεξαμενή Βάμου, μέσω ενός τοπικού αντλιοστασίου, δυναμικότητας 50 κυβ. μέτρων την ώρα.
Εκτός από την κάλυψη των παραπάνω υδρευτικών αναγκών, το έργο έχει και σημαντική περιβαλλοντική διάσταση, αφού οι μεταφερόμενες ποσότητες νερού θα πάψουν να αντλούνται από τις πηγές Αρμένων, όπως γινόταν μέχρι σήμερα, με αποτέλεσμα την περιβαλλοντική αναβάθμιση τόσο των πηγών όσο και της εξασφάλισης οικολογικής παροχής στους κατάντη αυτών ποταμούς  και οικοσυστήματα.
Αμέσως μετά την ολοκλήρωση των μελετών υποβάλλαμε το έργο στο πρώτο χρηματοδοτικό πρόγραμμα που προέκυψε (Πρόγραμμα Φιλόδημος) και λόγω του κατεπείγοντα χαρακτήρα του και της αρτιότητας των μελετών ήταν από τα πρώτα στην Ελλάδα, που χρηματοδοτήθηκαν. Καθυστερήσεις προέκυψαν μετά την αλλαγή του Φιλόδημου σε Τρίτση, αλλά και πάλι, έπειτα από πιέσεις της Δημοτικής Αρχής, το έργο δημοπρατήθηκε και προέκυψε ο μειοδότης Ανάδοχος, ο οποίος όπως, σας ενημερώσαμε παραπάνω, υπέγραψε την αντίστοιχη σύμβαση κατασκευής του, με φορέα υλοποίησης τον ΟΑΚ Α.Ε., έπειτα από Προγραμματική Σύμβαση με τον Κύριο του Έργου Δήμο Αποκορώνου.
Δεν σταματήσαμε όμως μόνο εδώ. Η παρούσα Δημοτική Αρχή μελέτησε για την περιοχή σας το επίσης πολύ σημαντικό έργο «Δίκτυα Άρδευσης Κεντρικού Αποκόρωνα», το οποίο εντάχθηκε σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και πρόκειται σύντομα να δημοπρατηθεί, μετά την απαιτούμενη, λόγω της έκδοσης νέας Νομοθεσίας για τις Δημόσιες Συμβάσεις, επικαιροποίηση των Τευχών Δημοπράτησης, η οποία έχει ολοκληρωθεί. Το έργο προβλέπει νέα αρδευτικά δίκτυα σε έκταση 3..500 στρεμμάτων, με πρόβλεψη επέκτασής τους σε επιπλέον έκταση 1.500 στρεμμάτων. Με το έργο αυτό επιτυγχάνεται η πλήρης κάλυψη της περιοχής από πλευράς αρδεύσεων αλλά και το σημαντικότερο ο διαχωρισμός αρδευτικών και υδρευτικών δικτύων στην περιοχή.
Όπως φαίνεται από τα παραπάνω, αλλά και από τη μέχρι τώρα πορεία της, η παρούσα Δημοτική Αρχή τηρεί τις δεσμεύσεις της προς τους Πολίτες, προς όφελος της αναβάθμισης της ποιότητας ζωής και της οικονομικής ανάπτυξης στο Δήμο, πάντα με σεβασμό στο περιβάλλον, όπως άλλωστε επιβάλλει η Εθνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Για τα παραπάνω έχουμε τη χαρά να συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε, έπειτα από της εκλογικές εντολές που λάβαμε από εσάς.

Με τιμή
Ο Δήμαρχος Αποκορώνου
Χαράλαμπος Κουκιανάκης