Έναρξη Λειτουργίας Τμημάτων

Έναρξη Τμημάτων:

  • Επεξεργασία Κειμένου- Διαδίκτυο

  • Αγωγή Υγείας – Πρώτες Βοήθειες

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες κάθε εθνικής προέλευσης, ηλικίας και μόρφωσης και παρέχονται ΔΩΡΕΑΝ ενώ με την ολοκλήρωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας στους εκπαιδευόμενους θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης.

Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης καιη φωτοτυπία του Δελτίου Ταυτότητας

Αιτήσεις θα γίνονται καθημερινά δεκτές από Δευτέρα - Παρασκευή, 9:30 - 13:30 στο Δημαρχείο του Δήμου Αποκορώνου, στο ισόγειο και στα περιφερειακά ΚΕΠ του Δήμου.