ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ “Με αφορμή τα δημοσιεύματα με όγκους απορριμμάτων στην Αλμυρίδα”


Είσοδος Αλμυρίδας!!!

Η καλύτερη τουριστική εμφάνιση της Αλμυρίδας μας οδήγησε να τοποθετήσουμε τους κάδους σε συγκεκριμένο σημείο (στο οποίο δεν επιτρέπεται η εναπόθεση ογκωδών ) αλλάζοντας άρδην προς το καλύτερο τη τουριστική εικόνα της περιοχής.
Στην προσπάθειά μας αυτή σας θέλουμε ΟΛΟΥΣ αρωγούς και συμπαραστάτες σεβόμενοι τον καθημερινό αγώνα των εργαζομένων στην καθαριότητα!!