ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟ VIDEO ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΚΤIΡΙΩΝ KAI ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΠΟΓΡΑΦΩΝ