Προμήθεια Καυσίμων για τις ανάγκες οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Αποκορώνου και των Νομικών του Προσώπων έτους 2021-2022

Τα έγγραφα της δημόσιας σύμβασης είναι ελεύθερα διαθέσιμα ΕΔΩ.