Περίληψη προκήρυξης διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ             
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                        Βρύσες, 15/5/2014
ΔΗΜΟΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ                    Αρ. Πρωτ. 8205
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Ταχ. Δ/νση : Βρύσες Αποκορώνου, Ν. Χανίων                    
Ταχ. Κώδικας : 73007  
Τηλ. :  28253  40323                    
Fax :   28250  51211    
Πληροφ.: Ειρ. Βουλγαράκη
email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Προκήρυξη Δημόσιου Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων (πετρελαίου θέρμανσης, πετρελαίου κίνησης, βενζίνης αμόλυβδης) και ελαιολιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Αποκορώνου και των Νομικών του Προσώπων»


1. Αναθέτουσα Αρχή.                                                                                                                                        
ΔΗΜΟΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ
2. Κατηγορία.
Ταξινόμηση κατά CPV: 09135100-5, 09134100-8, 09132100-4, 09211000-1.
3.    Περιγραφή  & προϋπολογισμός της προμήθειας.
Η προμήθεια αφορά υγρά καύσιμα (πετρέλαιο θέρμανσης, πετρέλαιο κίνησης, βενζίνη αμόλυβδη) και ελαιολιπαντικά, για τις ανάγκες του Δήμου Αποκορώνου και των νομικών του προσώπων. Η ανωτέρω προμήθεια είναι συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 199.410,57€ πλέον 23% Φ.Π.Α.: 45.864,43€, σύνολο 245.275,00€.   Η προμήθεια χωρίζεται στα εξής δέκα (10) Τμήματα :
Φορέας Προμήθειας: ΔΗΜΟΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ
Τμήμα 1:     ΔΗΜΟΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ - Δημοτική Ενότητα Ασή Γωνιάς - Πετρέλαιο κίνησης, Βενζίνη αμόλυβδη και ελαιολιπαντικά.
Ενδεικτικός Προϋπολογισμός:  6.963,22 €, πλέον Φ.Π.Α. 23%: 1.601,54 €,  σύνολο 8.564,76 €.
Τμήμα 2: ΔΗΜΟΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ - Δημοτική Ενότητα Γεωργιούπολης - Πετρέλαιο κίνησης, Βενζίνη αμόλυβδη και ελαιολιπαντικά.
Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 26.799,12 €, πλέον Φ.Π.Α. 23%: 6.163,80 €, σύνολο 32.962,92  €.
Τμήμα 3: ΔΗΜΟΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ - Δημοτική Ενότητα Κρυονερίδας - Πετρέλαιο θέρμανσης, Πετρέλαιο κίνησης, Βενζίνη αμόλυβδη και ελαιολιπαντικά.
Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 39.031,37 €  πλέον Φ.Π.Α. 23%:8.977,22  € ,σύνολο 48.008,59 €.
Τμήμα 4: ΔΗΜΟΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ - Δημοτική Ενότητα Φρε - Πετρέλαιο κίνησης, Βενζίνη αμόλυβδη και ελαιολιπαντικά.
Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 4.470,28 € ,πλέον Φ.Π.Α. 23% :1.028,16  €, σύνολο 5.498,44  €.
Τμήμα 5:     ΔΗΜΟΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ - Δημοτική Ενότητα Βάμου - Πετρέλαιο θέρμανσης, Πετρέλαιο κίνησης, Βενζίνη αμόλυβδη και ελαιολιπαντικά.
    Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 17.384,69 €, πλέον Φ.Π.Α. 23%: 3.998,48 €, σύνολο 21.383,17 €.
Τμήμα 6: ΔΗΜΟΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ - Δημοτική Ενότητα Αρμένων - Πετρέλαιο θέρμανσης, Πετρέλαιο κίνησης, Βενζίνη αμόλυβδη και ελαιολιπαντικά.
Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 37.204,98 €, πλέον Φ.Π.Α. 23%: 8.557,14 €, σύνολο 45.762,12 €.

Φορέας Προμήθειας:  Ενιαία Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αποκορώνου
Τμήμα 7:     Ενιαία Σχολική Επιτροπή A’βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αποκορώνου - Πετρέλαιο θέρμανσης.
Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 38.414,63 €, πλέον Φ.Π.Α. 23% : 8.835,37 €, σύνολο 47.250,00 €.
Φορέας Προμήθειας:  Ενιαία Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αποκορώνου
Τμήμα 8:  Ενιαία Σχολική Επιτροπή Β’βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αποκορώνου - Πετρέλαιο θέρμανσης.
                  Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 12.073,17 €, πλέον Φ.Π.Α. 23%: 2.776,83  €, σύνολο 14.850,00 €.

Φορέας Προμήθειας:  Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αποκορώνου
Τμήμα 9:  Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αποκορώνου – Πετρέλαιο θέρμανσης, Βενζίνη αμόλυβδη και ελαιολιπαντικά.
                   Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 14.491,87 €, πλέον Φ.Π.Α 23%: 3.333,13 €, σύνολο 17.825,00 €.

Φορέας Προμήθειας:  ΑΠΟΚΟΡΩΝΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. - ΟΤΑ
Τμήμα 10: ΑΠΟΚΟΡΩΝΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. - ΟΤΑ - Πετρέλαιο κίνησης και ελαιολιπαντικά.
Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 2.577,24 €, πλέον Φ.Π.Α. 23%:  592,76  €, σύνολο 3.170,00  €.

Συνολική ποσότητα των ειδών (συμπεριλαμβανομένων όλων των τμημάτων):
Πετρέλαιο Θέρμανσης : 73.500,00 λίτρα
Πετρέλαιο Κίνησης : 63.000,00 λίτρα
Βενζίνη Αμόλυβδη : 27.200,00 λίτρα
Ελαιολιπαντικά : 1.100,00 λίτρα

Αναλυτικά τα είδη, οι ποσότητες και οι τεχνικές προδιαγραφές τους ανά τμήμα και στο σύνολό τους αναφέρονται στην ενιαία Μελέτη που έχει συντάξει η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αποκορώνου και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της υπ΄αρ. 8205/2014 αναλυτικής Προκήρυξης.
Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποψήφιοι προμηθευτές, μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο της παραπάνω προμήθειας (και τα 10 τμήματα) ή για ένα ή για περισσότερα  τμήματα όπως ορίζονται ανωτέρω. Η προσφορά, επί ποινή αποκλεισμού, πρέπει να καλύπτει όλα τα είδη και τις ποσότητες κάθε τμήματος που περιλαμβάνει.  Εναλλακτικές προσφορές δεν θα γίνονται δεκτές.
4.   Διαδικασία που επελέγη –Κριτήριο κατακύρωσης.
Δημόσιος ανοικτός μειοδοτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης α) για τα υγρά καύσιμα, τη χαμηλότερη τιμή που προκύπτει από το προσφερόμενο μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό στην νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης στο νομό Χανίων και β) για τα ελαιολιπαντικά τη χαμηλότερη τιμή που προκύπτει από το προσφερόμενο μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό.
5.    Ισχύς των Προσφορών.
 Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές με ποινή αποκλεισμού  για χρονικό διάστημα τουλάχιστον έξι (6) μηνών από την ημέρα του διαγωνισμού.
 
6.  Χρόνος, Τρόπος -Τόπος παράδοσης.
Η παράδοση του πετρελαίου θέρμανσης θα γίνεται περιοδικά, στις διάφορες εγκαταστάσεις (κτίρια) του Δήμου Αποκορώνου και των νομικών του προσώπων, οπουδήποτε βρίσκονται, εντός των γεωγραφικών ορίων του Δήμου Αποκορώνου, ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες, κατόπιν εντολής του φορέα και εντός 24 ωρών από την εντολή.
Η παράδοση των υγρών καυσίμων κίνησης θα γίνεται τμηματικά, ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες του Φορέα Προμήθειας, εντός των γεωγραφικών ορίων του Δήμου Αποκορώνου, από τις εγκαταστάσεις του Προμηθευτή, κατόπιν εντολής του Φορέα Προμήθειας. Ο ανάδοχος οφείλει χωρίς καθυστέρηση από τη στιγμή που λαμβάνει την εντολή να εφοδιάσει με την παραγγελθείσα ποσότητα των καυσίμων.
Η παράδοση των ελαιολιπαντικών θα γίνεται τμηματικά, εντός των γεωγραφικών ορίων του Δήμου Αποκορώνου, είτε στις εγκαταστάσεις (κτίρια) του Δήμου Αποκορώνου και των νομικών του προσώπων οπουδήποτε βρίσκονται, είτε από τις εγκαταστάσεις του Προμηθευτή, κατόπιν εντολής του Φορέα Προμήθειας και συνεννόησης με την αρμόδια υπηρεσία του φορέα. Η εκφόρτωση θα γίνεται με ευθύνη και δαπάνη του/των προμηθευτή/των.
7.     Χρονοδιάγραμμα.                                                                                                                                                                     Η χρονική διάρκεια  της σύμβασης είναι 12 μήνες από την υπογραφή της . Είναι δυνατή η παράταση της σύμβασης με τους ίδιους όρους της αρχικής, ύστερα από συμφωνία των συμβαλλομένων μερών, μέχρι την ανάδειξη νέου προμηθευτή και την υπογραφή της νέας σύμβασης, και για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των τριών μηνών, στο μέτρο που δεν θα υπάρξει, κατά το χρόνο της παράτασης, υπέρβαση των ποσοτήτων που καθορίζονται στη διακήρυξη, ως και περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση των Νομικών Προσώπων και του Δήμου. Οι συμβάσεις με τον προμηθευτή ή τους προμηθευτές που θα αναδειχθούν, θα υπογραφούν από τον κάθε φορέα προμήθειας ξεχωριστά.

8.   Οροί χρηματοδότησης και πληρωμής
Η δαπάνη της προμήθειας θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους έκαστου φορέα και η πληρωμή θα γίνει όπως περιγράφεται στην υπ΄αρ. 8205/2014 αναλυτική Προκήρυξη.

9.   Διάθεση των έγγραφων στοιχείων του διαγωνισμού – Πληροφορίες.    
α) Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τα τεύχη δημοπράτησης από τα γραφεία του Δήμου Αποκορώνου στις Βρύσες Αποκορώνου Ν. Χανίων (Γραφείο Προμηθειών, τηλ. : 28253-40335)  όλες τις εργάσιμες μέρες και ώρες από την επόμενη της πρώτης δημοσίευσης μέχρι  την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα  του διαγωνισμού.
β) Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στο Δήμο Αποκορώνου τηλ. 2825340323, κ. Βουλγαράκη Ειρήνη, Φαξ : 28250-51211.
10.   Τόπος, Χρόνος Διαγωνισμού και Τρόπος Υποβολής Προσφορών.  
       α) Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία του Δήμου Αποκορώνου, στις Βρύσες Αποκορώνου Ν. Χανίων (Τ.Κ. 73007), στις δεκατρείς (13) Ιουνίου του 2014, ημέρα Παρασκευή.                                                                                          
        β) Οι προσφορές θα κατατίθενται από τους συμμετέχοντες ή τους νόμιμους εκπροσώπους τους ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής από ώρα 11:00 π.μ. έως 11:30 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών).                                                     
        γ) Οι προσφορές μπορούν να αποσταλούν και ταχυδρομικά ή και με οποιοδήποτε άλλο τρόπο με την προϋπόθεση ότι  θα έχουν φθάσει στην Υπηρεσία μας  μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα του διαγωνισμού (δηλαδή έως τις 12/06/2014).                                                                                                                                                                          
        δ) Γλώσσα υποβολής των προσφορών είναι η Ελληνική.
11.  Εγγύηση συμμετοχής.
Με την υποβολή των προσφορών πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να κατατεθεί από  τον υποψήφιο προμηθευτή  Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το 1%, επί της συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, του/των τμήματος/των που περιλαμβάνει η προσφορά. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό απευθύνεται στο Δήμο Αποκορώνου. Η εγγύηση πρέπει να  έχει ισχύ τουλάχιστον ένα μήνα μετά την λήξη  του χρόνου ισχύος της προσφοράς που ζητά η διακήρυξη, ήτοι επτά μήνες από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.


                                
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ


ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ