Δακοκτονία 2014

Σχετικά με την δακοκτονία Αποκορώνου και σε συνέχεια της από 21/5/2014 αναρτημένης ανακοίνωσης της Π.Ε. Χανίων για τη δακοκτονία, στην ιστοσελίδα flashnews και στις υπηρεσιακές ενέργειες που αυτή περιγράφει, θα θέλαμε να συμπληρώσουμε τα ουσιώδη ακόλουθα. Κατόπιν της από 25/2/2014 δημοσίευσης της διακήρυξης για τη δακοκτονία 2014 στο νομό Χανίων με ΑΔΑ: ΒΙΕΡ7ΛΚ-ΙΞ4, η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, έλαβε την πρωτοβουλία συγκέντρωσης των εν δυνάμει φορέων υλοποίησης του προγράμματος, για την άμεση και κατ ιδίαν ενημέρωση τους επί των νέων οικονομικών δεδομένων που προκύπτουν αποκλειστικά και μόνο για το νομό Χανίων.

Στην πρώτη αυτή συνάντηση, οι παρευρισκόμενοι εκπρόσωποι του Δήμου Αποκορώνου, με λύπη τους προέβησαν στη διαπίστωση της υπέρμετρης περικοπής κατά 46,04% των έως σήμερα διαθέσιμων κονδυλίων ανά διαβροχή, για την περιοχή του Αποκόρωνα.

Κοντολογίς, το τιμολόγιο αμοιβής του εργολάβου για κάθε πλήρη διαβροχή έως και το 2013 ανερχόταν στα 69.443,55€, ενώ πλέον περικόπτεται στα 37.469,25€.

Άμεσα, ο Δήμος Αποκορώνου και η Αποκόρωνας Αναπτυξιακή ΑΕ-ΟΤΑ, ως όφειλαν, προσκάλεσαν σε ενημερωτική συνάντηση για τα νέα οικονομικά δεδομένα, τους Αποκορωνιώτες συμμετέχοντες-συνεργάτες στο πρόγραμμα δακοκτονίας καθώς και τους προέδρους των τοπικών κοινοτήτων. Παράλληλα προσκλήθηκαν και συμμετείχαν οι αρμόδιοι υπάλληλοι της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, στους οποίους και υποβλήθηκε πλήθος διευκρινιστικών ερωτήσεων από το σύνολο των παρευρισκομένων, για τα νέα αρνητικά δεδομένα.

Τις επόμενες ημέρες, ακολούθησαν αλλεπάλληλες συναντήσεις με τους αρχιεργάτες και τους προέδρους των τοπικών κοινοτήτων, οι οποίες όμως δεν κατέστη εφικτό να οδηγήσουν στη δημιουργία των απαιτούμενων συνεργείων ψεκασμού, παρά το δεδομένο ότι η αναπτυξιακή εταιρεία του Δήμου Αποκορώνου κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διαμόρφωση μίας πρότασης στηριζόμενης στα νέα δεδομένα.

Αποτέλεσμα όλων των παραπάνω, ήταν η αδυναμία σύνταξης και υποβολής φακέλου συμμετοχής στην παραπάνω διακήρυξη. Επίσης, όπως διαπιστώσαμε, με τη δεδομένη κατά 46,04% περικοπή των διαθέσιμων κονδυλίων ανά διαβροχή, δεν υπήρξε ούτε από άλλο φορέα η υποβολή φακέλου συμμετοχής, για την περιοχή του Αποκόρωνα.

Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι ο Δήμος Αποκορώνου μέσω της Αποκόρωνας Αναπτυξιακή ΑΕ ΟΤΑ, σε αρμονική συνεργασία και με την καθοριστική στήριξη και συμμετοχή των συνδημοτών μας, υλοποιούν από κοινού τα τρία τελευταία χρόνια (2011-2012-2013) το πρόγραμμα δακοκτονίας στην περιοχή του Αποκόρωνα. Κλείνοντας, θέλουμε να επισημάνουμε ότι δυστυχώς, η από 5/5/2014 επαναπροκήρυξη του προγράμματος δακοκτονίας για τον Αποκόρωνα, με τα ίδια μειωμένα κατά 46,04% οικονομικά δεδομένα, μας στερεί ξανά τη δυνατότητα σύνταξης και υποβολής φακέλου εντός των αυτών πλαισίων για τους ίδιους ακριβώς λόγους, με συνέπεια τον ορατό πλέον κίνδυνο της μη υλοποίησης του προγράμματος δακοκτονίας 2014. Είμαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Εκ του Δήμου Αποκορώνου

Γρηγόρης Μαρκάκης