Σύμβαση για την Ενίσχυση Διοικητικής Οργάνωσης και Ενίσχυση Διαχειριστικής Επάρκειας του Δήμου Αποκορώνου

Σε υπογραφή σύμβασης προϋπολογισμού 50000 ευρώ και με τίτλο «Ενίσχυση Διοικητικής Οργάνωσης και Ενίσχυση Διαχειριστικής Επάρκειας του Δήμου Αποκορώνου για την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων δράσεων» προχώρησε ο Δήμος Αποκόρωνα με αρμόδιο μελετητικό γραφείο.

Σύμφωνα με τον κύριο Κουκιανάκη, η σύμβαση έχει ενταχθεί και χρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ στα πλαίσια του ΕΠ «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής» 2007-2013 του ΕΣΠΑ, αφορά την παροχή υπηρεσιών και έχει διάρκεια (9) μήνες από την υπογραφή της, με δυνατότητα παράτασης έως και (3) μήνες χωρίς πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση.

Η σύμβαση καλύπτει τρία τμήματα:

α) παροχή υπηρεσιών συμβούλων τεχνικής υποστήριξης του τμήματος τεχνικών υπηρεσιών του δήμου Αποκορώνου για την συμπλήρωση και
  ωρίμανση φακέλων οριστικής ένταξης και δημοπράτησης έργων που έχουν ενταχθεί σε Ε.Π. του ΕΣΠΑ 2007 – 2013 είτε προγραμματίζονται να προταθούν για χρηματοδότηση στο τρέχον ή στο επόμενο ΕΣΠΑ ή εν γένει προγράμματα της ΕΕ,

β)τεχνική και διοικητική υποστήριξη του Δήμου σε προπαρασκευαστικές ενέργειες για τη συμμετοχή του στην επόμενη προγραμματική περίοδο (ΕΣΠΑ 2014-2020) συγκεκριμένα στο σχεδιασμό και την κατάρτιση του αναπτυξιακού προγραμματισμού της περιόδου 2014 – 2020 περιλαμβανομένων και των υποχρεώσεων του δήμου που προκύπτουν από την προσχώρησή του στο Σύμφωνο των Δημάρχων,

γ) ανάπτυξη και εφαρμογή ενός ευέλικτου και αποτελεσματικού “Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας και Διαχειριστικής Επάρκειας” για την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων από το Δήμο Αποκορώνου το οποίο θα καλύπτει όλα τα κρίσιμα τμήματα του Δήμου.

 ΒΡΥΣΕΣ 24 / 11 / 2014

Με Εκτίμηση

Γραφείο Τύπου

Δήμου Αποκόρωνα.