ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 25ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 56 του Π.Δ. 96/2007 «περί Δημοσίευση προγράμματος ψηφοφορίας».

2.τις διατάξεις του Π.Δ. 26/2012 (ΦΕΚ 57/ΤΑ/15-3-2012), «Κωδικοποίηση σ` ένα ενιαίο κείμενο των διατάξεων και νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών».

3.Το Π.Δ. 173/31-12-2014 που δημοσιεύθηκε στο αριθ. 277 Φ.Ε.Κ (τ.Α΄) «Προκήρυξη γενικών βουλευτικών εκλογών και ορισμός ημέρας διεξαγωγής της ψηφοφορίας»

4.την υπ` αριθ. 2557/09-01-2015 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, «Καθορισμός εκλογικών τμημάτων και καταστημάτων ψηφοφορίας για τις γενικές Βουλευτικές Εκλογές της 25ης Ιανουαρίου 2015».

4. την αριθ. πρωτ. 7124/16-01-2015 προκήρυξη του Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, με την οποία γνωστοποιούνται οι (16) συνδυασμοί υποψηφίων βουλευτών της εκλογικής περιφέρειας Χανίων για τις ανωτέρω εκλογές και οι συνδυασμοί υποψηφίων της Επικράτειας που ανακηρύχθηκαν με την 4/2015 από 14/1/2015 απόφαση του Α1΄ Πολιτικού Τμήματος του Αρείου Πάγου και συμμετέχουν στις εκλογές για την ανάδειξη τεσσάρων (4) αντιπροσώπων του Ελληνικού Κοινοβουλίου. 

Γνωστοποιούμε ότι:

Οι εκλογές , για την ανάδειξη βουλευτών του Ελληνικού Κοινοβουλίου, θα γίνουν την Κυριακή 25 Ιανουαρίου 2015 και η ψηφοφορία θα διαρκέσει από την ώρα 07:00 έως την ώρα 19:00 , όπως προβλέπεται στο άρθρο 50 του Π.Δ.26/2012στα κατωτέρω εκλογικά τμήματα που έχουν οριστεί με την υπ' αριθ.2557/09-01-2015 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Χανίων.

ΔΗΜΟΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΜΕΝΩΝ

 

Α/Α

ΕΚΛΟΓ.

ΤΜΗΜΑ

ΝΟΜΟΥ

ΧΑΝΙΩΝ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ &

ΕΔΡΑ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ

ΘΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ

 

 1. 1ο

Εκλογικού Διαμερίσματος Καλυβών

Δημοτικό Σχολείο Καλυβών

 

Οι εκλογείς γραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Εκλογικού Διαμερίσματος Καλυβών των οποίων το επώνυμο αρχίζει από τα γράμματα Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Η, Θ,I,K (μέχρι και την εκλογέα ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ)

 1. 2ο

Εκλογικού Διαμερίσματος Καλυβών

Δημοτικό Σχολείο Καλυβών

Οι εκλογείς γραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Εκλογικού Διαμερίσματος Καλυβών των οποίων το επώνυμο αρχίζει από το γράμμα Κ (από την εκλογέα ΚΑΤΣΙΠΗ ΧΡΥΣΗ), Λ και Μ

 1. 3ο

Εκλογικού Διαμερίσματος Καλυβών

Δημοτικό Σχολείο Καλυβών

Οι εκλογείς γραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Εκλογικού Διαμερίσματος Καλυβών των οποίων το επώνυμο αρχίζει από τα γράμματα Ν, Ξ, Ο, Π,Ρ,Σ,Τ,Υ,Φ,Χ,Ψ, και Ω.

 1. 4ο

Εκλογικού Διαμερίσματος Αρμένων

Αίθουσα Πολλαπλών χρήσεων Αρμένων

Οι εκλογείς γραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Εκλογικού Διαμερίσματος Αρμένων.

 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΜΕΝΩΝ

 

Α/Α

ΕΚΛΟΓ.

ΤΜΗΜΑ

ΝΟΜΟΥ

ΧΑΝΙΩΝ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ &

ΕΔΡΑ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ

ΘΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ

 

 1. 5ο

Εκλογικού Διαμερίσματος Καρών Αποκορώνου

Πρώην Κοινοτικό Κατάστημα Καρών

Οι εκλογείς γραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Εκλογικού Διαμερίσματος Καρών

 1. 6ο

Εκλογικού Διαμερίσματος Μαχαιρών

Πρώην Κοινοτικό Κατάστημα Μαχαιρών

Οι εκλογείς γραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Εκλογικού Διαμερίσματος Μαχαιρών

 1. 7ο

Εκλογικού Διαμερίσματος Νέου Χωρίου Αποκορώνου

Δημοτικό Σχολείο Νέου Χωρίου

Οι εκλογείς γραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Εκλογικού Διαμερίσματος Νέου Χωρίου των οποίων το επώνυμο αρχίζει από τα γράμματα Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Η, Θ, Ι, Κ και Λ .

 1. 8ο

Εκλογικού Διαμερίσματος Νέου Χωρίου Αποκορώνου

Δημοτικό Σχολείο Νέου Χωρίου

Οι εκλογείς γραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Εκλογικού Διαμερίσματος Νέου Χωρίου Αποκορώνου των οποίων το επώνυμο αρχίζει από τα γράμματα Μ, Ν, Ξ, Ο, Π, Ρ, Σ, Τ, Υ, Φ, Χ, Ψ και Ω.

 1. 9ο

Εκλογικού Διαμερίσματος Ραμνής

Πρώην Κοινοτικό Κατάστημα Ραμνής

Οι εκλογείς γραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Εκλογικού Διαμερίσματος Ραμνής.

 1. 10ο

Εκλογικού Διαμερίσματος Στύλου

Δημοτικό Σχολείο Στύλου

Οι εκλογείς γραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Εκλογικού Διαμερίσματος Στύλου των οποίων το επώνυμο αρχίζει από τα γράμματα Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Η, Θ, Ι, Κ και Λ.

 1. 11ο

Εκλογικού Διαμερίσματος Στύλου

Δημοτικό Σχολείο Στύλου

Οι εκλογείς γραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Εκλογικού Διαμερίσματος Στύλου των οποίων το επώνυμο αρχίζει από τα γράμματα Μ, Ν, Ξ, Ο, Π, Ρ, Σ, Τ, Υ, Φ, Χ, Ψ και Ω

 

ΔΗΜΟΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΣΗ ΓΩΝΙΑΣ

 

Α/Α

ΕΚΛΟΓ.

ΤΜΗΜΑ

ΝΟΜΟΥ

ΧΑΝΙΩΝ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ &

ΕΔΡΑ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ

ΘΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ

 

 1. 12ο

Εκλογικού Διαμερίσματος Ασή Γωνιάς

Δημοτικό Σχολείο Ασή Γωνιάς

Οι εκλογείς γραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Εκλογικού Διαμερίσματος Ασή Γωνιάς των οποίων το επώνυμο αρχίζει από τα γράμματα Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Η, Θ, Ι και Κ.

 1. 13ο

Εκλογικού Διαμερίσματος Ασή Γωνιάς

Δημοτικό Σχολείο Ασή Γωνιάς

Οι εκλογείς γραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Εκλογικού Διαμερίσματος Ασή Γωνιάς των οποίων το επώνυμο αρχίζει από τα γράμματα Λ, Μ, Ν, Ξ, Ο, Π, Ρ, Σ, Τ, Υ, Φ, Χ, Ψ και Ω.

 

ΔΗΜΟΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΑΜΟΥ

Α/Α

ΕΚΛΟΓ.

ΤΜΗΜΑ

ΝΟΜΟΥ

ΧΑΝΙΩΝ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ &

ΕΔΡΑ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ

ΘΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ

 

 1. 14ο

Εκλογικού Διαμερίσματος Βάμου

Γυμνάσιο Βάμου

Οι εκλογείς γραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Εκλογικού Διαμερίσματος Βάμου των οποίων το επώνυμο αρχίζει από τα γράμματα Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Η, Θ, Ι Κ, Λ και Μ

 1. 15ο

Εκλογικού Διαμερίσματος Βάμου

Γυμνάσιο Βάμου

α) Οι εκλογείς γραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Εκλογικού Διαμερίσματος Βάμου των οποίων το επώνυμο αρχίζει από τα γράμματα Ν, Ξ, Ο, Π, Ρ, Σ, Τ, Υ, Φ, Χ, Ψ και Ω

β) Οι γραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους εκλογείς :

- Του Αστυνομικού Τμήματος Βάμου

 1. 16ο

Εκλογικού Διαμερίσματος Γαβαλοχωρίου

Αίθουσα Πολιτιστικού Συλλόγου Γαβαλοχωρίου

Οι εκλογείς γραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του εκλογικού Διαμερίσματος Γαβαλοχωρίου

17ο

Εκλογικού Διαμερίσματος Κάϊνας

Πρώην Δημοτικό Σχολείο Κάϊνας

Οι εκλογείς γραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Εκλογικού Διαμερίσματος Κάϊνας

18ο

Εκλογικού Διαμερίσματος Καλαμιτσίου Αλεξάνδρου

Πρώην Δημοτικό Σχολείο Καλαμιτσίου Αλεξάνδρου

Οι εκλογείς γραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Εκλογικού Διαμερίσματος Καλαμιτσίου Αλεξάνδρου.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΗΜΟΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΑΜΟΥ

 

 

 

Α/Α

ΕΚΛΟΓ.

ΤΜΗΜΑ

ΝΟΜΟΥ

ΧΑΝΙΩΝ

 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ &

ΕΔΡΑ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

 

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

 

ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ

ΘΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ

 

19ο

Εκλογικού Διαμερίσματος Κεφαλά

Αίθουσα Πολιτιστικού Συλλόγου Κεφαλά

Οι εκλογείς γραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Εκλογικού Διαμερίσματος Κεφαλά

 

 

20o

Εκλογικού Διαμερίσματος Κόκκινου Χωρίου

Πρώην Δημοτικό Σχολείο Κόκκινου Χωρίου

Οι εκλογείς γραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Εκλογικού Διαμερίσματος Κόκκινου Χωρίου.

 

21ο

Εκλογικού Διαμερίσματος Ξηροστερνίου

Πρώην Κοινοτικό Κατάστημα Ξηροστερνίου

Οι εκλογείς γραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Εκλογικού Διαμερίσματος Ξηροστερνίου

22ο

Εκλογικού Διαμερίσματος Πλάκας

Πρώην Δημοτικό Σχολείο Πλάκας

Οι εκλογείς γραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Εκλογικού Διαμερίσματος Πλάκας

23ο

Εκλογικού Διαμερίσματος Σελλίων

Πρώην Κοινοτικό Κατάστημα Σελλίων

Οι εκλογείς γραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Εκλογικού Διαμερίσματος Σελλίων.

 

 

 

ΔΗΜΟΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥΠΟΛΕΩΣ

 

Α/Α

ΕΚΛΟΓ.

ΤΜΗΜΑ

ΝΟΜΟΥ

ΧΑΝΙΩΝ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ &

ΕΔΡΑ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ

ΘΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ

 

24ο

Εκλογικού Διαμερίσματος Γεωργιουπόλεως

Δημοτικό Σχολείο Γεωργιουπόλεως

Οι εκλογείς γραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Εκλογικού Διαμερίσματος Γεωργιουπόλεως των οποίων το επώνυμο αρχίζει από τα γράμματα Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Η, Θ, Ι, Κ, Λ, Μ (μέχρι και τον εκλογέα ΜΑΥΡΟΥΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ).

25ο

Εκλογικού Διαμερίσματος Γεωργιουπόλεως

Δημοτικό Σχολείο Γεωργιουπόλεως

α) Οι εκλογείς γραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Εκλογικού Διαμερίσματος Γεωργιουπόλεως των οποίων το επώνυμο αρχίζει από τα γράμματα Μ (από την εκλογέα ΜΕΓΑΛΑΚΑΚΗ ΑΓΑΠΗ), Ν, Ξ, Ο, Π, Ρ, Σ, Τ, Υ, Φ, Χ, Ψ και Ω.

β) Οι γραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους εκλογείς :

- Του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Αποκορώνου.

26ο

Εκλογικού Διαμερίσματος Καλαμίτσι Αμυγδάλι

Πρώην Δημοτικό Σχολείο Καλαμιτσίου Αμυγδάλι

Οι εκλογείς γραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Εκλογικού Διαμερίσματος Καλαμιτσίου Αμυγδάλι

 

27ο

Εκλογικού Διαμερίσματος Καστέλλου

Πρώην Δημοτικό Σχολείο Καστέλλου

Οι εκλογείς γραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Εκλογικού Διαμερίσματος Καστέλλου

 

28ο

Εκλογικού Διαμερίσματος Κουρνά

Δημοτικό Σχολείο Κουρνά

Οι εκλογείς γραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Εκλογικού Διαμερίσματος Κουρνά των οποίων το επώνυμο αρχίζει από τα γράμματα Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Η, Θ, Ι, και Κ. .

ΔΗΜΟΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥΠΟΛΕΩΣ

Α/Α

ΕΚΛΟΓ.

ΤΜΗΜΑ

ΝΟΜΟΥ

ΧΑΝΙΩΝ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ &

ΕΔΡΑ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ

ΘΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ

 

29ο

Εκλογικού Διαμερίσματος Κουρνά

Δημοτικό Σχολείο Κουρνά

Οι εκλογείς γραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Εκλογικού Διαμερίσματος Κουρνά των οποίων το επώνυμο αρχίζει από τα γράμματα Λ, Μ, Ν, Ξ, Ο, Π, Ρ, Σ, Τ, Υ, Φ, Χ, Ψ και Ω.

 

30ο

Εκλογικού Διαμερίσματος Φυλακής

Πρώην Νηπιαγωγείο Δραμίων

Οι εκλογείς γραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Εκλογικού Διαμερίσματος Φυλακής.

 

ΔΗΜΟΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΡΥΟΝΕΡΙΔΑΣ

Α/Α

ΕΚΛΟΓ.

ΤΜΗΜΑ

ΝΟΜΟΥ

ΧΑΝΙΩΝ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ &

ΕΔΡΑ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ

ΘΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ

 

31ο

Εκλογικού Διαμερίσματος Αλικάμπου

Πρώην Κοινοτικό Κατάστημα Αλικάμπου

Οι εκλογείς γραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Εκλογικού Διαμερίσματος Αλικάμπου.

32ο

Εκλογικού Διαμερίσματος Βαφέ

Πρώην Κοινοτικό Κατάστημα Βαφέ

Οι εκλογείς γραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Εκλογικού Διαμερίσματος Βαφέ.

33ο

Εκλογικού Διαμερίσματος Βρυσών Αποκορώνου

Δημοτικό Σχολείο Βρυσών

Οι εκλογείς γραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Εκλογικού Διαμερίσματος Βρυσών Αποκορώνου των οποίων το επώνυμο αρχίζει από τα γράμματα Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Η, Θ, Ι, και Κ.

34ο

Εκλογικού Διαμερίσματος Βρυσών Αποκορώνου

Δημοτικό Σχολείο Βρυσών

Οι εκλογείς γραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Εκλογικού Διαμερίσματος Βρυσών Αποκορώνου των οποίων το επώνυμο αρχίζει από τα γράμματα Λ, Μ, , Ν, Ξ, Ο, Π, Ρ, Σ, Τ, Υ, Φ, Χ, Ψ και Ω.

35ο

Εκλογικού Διαμερίσματος Εμπροσνέρου

Δημοτικό Σχολείο Εμπροσνέρου

Οι εκλογείς γραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Εκλογικού Διαμερίσματος Εμπροσνέρου.

36ο

Εκλογικού Διαμερίσματος Μάζας

Παιδικός Σταθμός Μάζας

Οι εκλογείς γραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Εκλογικού Διαμερίσματος Μάζας

37ο

Εκλογικού Διαμερίσματος Νίππους

Πρώην Κοινοτικό Κατάστημα Νίππους

Οι εκλογείς γραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Εκλογικού Διαμερίσματος Νίππους

 

ΔΗΜΟΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΡΕ

Α/Α

ΕΚΛΟΓ.

ΤΜΗΜΑ

ΝΟΜΟΥ

ΧΑΝΙΩΝ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ &

ΕΔΡΑ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ

ΘΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ

 

38ο

Εκλογικού Διαμερίσματος Μελιδονίου

Αίθουσα Πρώην Κοινοτικού Καταστήματος Μελιδονίου

Οι εκλογείς γραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Εκλογικού Διαμερίσματος Μελιδονίου.

39ο

Εκλογικού Διαμερίσματος Παϊδοχωρίου

Αίθουσα Πρώην Δημοτικού Σχολείου Παϊδοχωρίου

Οι εκλογείς γραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Εκλογικού Διαμερίσματος Παϊδοχωρίου.

 

40ο

Εκλογικού Διαμερίσματος Πεμονίων

Πρώην Δημοτικό Σχολείο Πεμονίων

Οι εκλογείς γραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Εκλογικού Διαμερίσματος Πεμονίων.

41ο

Εκλογικού Διαμερίσματος Τζιτζιφέ

Πρώην Δημοτικό Σχολείο Τζιτζιφέ

Οι εκλογείς γραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Εκλογικού Διαμερίσματος Τζιτζιφέ.

42ο

Εκλογικού Διαμερίσματος Φρέ

Δημοτικό Σχολείο Φρέ

Οι εκλογείς γραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Εκλογικού Διαμερίσματος Φρέ.

Για τις Βουλευτικές εκλογές της 25ης Ιανουαρίου 2015 ανακηρύχθηκαν οι παρακάτω συνδυασμοί κομμάτων και συνασπισμών κομμάτων για την εκλογική περιφέρεια Χανίων :

 

 

ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

 1. ΒΙΡΒΙΔΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του Επαμεινώνδα

 2. ΒΟΛΟΥΔΑΚΗΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Γεωργίου

 3. ΓΚΙΖΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του Ιωάννη

 4. ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Εμμανουήλ

 5. ΣΤΑΣΣΙΝΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΕΛΒΙΡΑ (ΕΛΒΗ) του Φαίδρου

 6. ΤΣΑΜΟΥΡΤΖΗ –ΚΟΝΤΑΞΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΛΙΑ) του Νικολάου

 

 

ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ

 

 1. ΒΑΓΙΩΝΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΒΑΛΙΑ) του Νικολάου

 2. ΔΙΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Γεωργίου

 3. ΜΠΑΛΩΜΕΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ του Δημήτρη

 4. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ του Παναγιώτη

 5. ΠΟΛΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ του Πέτρου

 6. ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Μηνά

 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ( ΠΑ.ΣΟ.Κ.)

 

 1. ΚΑΒΕΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ του Γεωργίου

 2. ΚΟΤΣΙΦΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ του Κωνσταντίνου

 3. ΚΟΥΡΤΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ του Μιχαήλ

 4. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΑΛΚΙΝΟΟΣ του Νικολάου

 5. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ του Εμμανουήλ

 6. ΠΟΥΛΑΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ του Ιωάννη

 

ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ

 

 1. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του Σίμου

 2. ΓΑΡΜΠΙΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ του Χρήστου

 3. ΚΟΤΡΩΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Ιωάννη

 4. ΜΑΜΩΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του Παναγιώτη

 5. ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Εμμανουήλ

 

ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ

 

 1. ΒΟΥΡΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Δημητρίου

 2. ΚΟΥΜΑΚΗ ΑΛΕΞΙΑ του Γεωργίου

 3. ΛΟΥΤΣΕΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του Εμμανουήλ

 4. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του Κωνσταντίνου

 5. ΜΕΛΙΣΣΑΚΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ του Στυλιανού

 6. ΡΗΓΑΝΑΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ του Δημητρίου

 

Τελεία – Απόστολος Γκλέτσος

 

 1. ΚΟΡΩΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ του Κωνσταντίνου

 2. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του Νικολάου

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Ο.Κ.Δ.Ε.)

 

 1. ΚΟΥΚΟΥΒΙΤΑΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ του Ανδρέα

 

 

ΚΙΝΗΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΩΝ

 

 1. ΖΕΚΑΚΗ-ΣΓΟΥΡΟΜΑΛΛΗ ΣΟΦΙΑ του Δημοσθένη

 2. ΜΑΡΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Γεωργίου

 3. ΠΟΛΙΟΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Παύλου

 4. ΣΑΜΙΩΤΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Εμμανουήλ

 5. ΣΗΜΑΝΤΗΡΑΚΗ ΑΡΙΣΤΕΑ του Νικολάου

 6. ΧΑΛΑΚΑΤΕΒΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ του Ιωάννη

 

ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ Γ.ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (ΛΑ.Ο.Σ.)

 

 1. ΒΛΑΜΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ του Αριστείδη

 2. ΒΛΑΣΤΑΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του Δημοσθένη

 3. ΔΡΑΚΩΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Μιχαήλ

 4. ΡΑΛΛΗ ΙΣΜΗΝΗ του Ελευθερίου

 5. ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗ-ΚΟΥΤΟΥΛΑΚΗ ΑΝΝΑ του Μιχαήλ

 6. ΧΑΙΡΕΤΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ του Εμμανουήλ

 

ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ

 

 1. ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Κωνσταντίνου

 2. ΜΑΝΙΜΑΝΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του Σπυρίδωνος

 3. ΜΕΝΤΕΣΙΔΟΥ ΕΡΑΣΜΙΑ του Ιωάννη

 4. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΟΦΙΑ του Σωτήρη

 

ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ (Ε.Δ.Ε.Μ.)

 

 1. ΜΑΝΤΕΛΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ του Σπυρίδωνα

 

ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ

 

 1. ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του Παναγιώτη

 2. ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ ΔΑΦΝΗ του Μανούσου

 3. ΜΑΡΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Μιχαήλ

 4. ΝΙΚΟΛΟΥΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του Αντωνίου

 5. ΣΗΦΟΔΑΣΚΑΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του Ιωάννη

 6. ΦΤΥΛΙΤΑΚΗ ΝΙΚΗ του Μιχαήλ

 

ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ –

ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. – Μέτωπο της αντικαπιταλιστικής, επαναστατικής, κομμουνιστικής Αριστεράς και της ριζοσπαστικής Οικολογίας & Μετωπική Αριστερή Συμπόρευση – ΜΑΡΣ-πολιτική συνεργασία δυνάμεων και αγωνιστών/στριών

 

 1. ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Νικολάου

 2. ΔΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΪΑ του Νικολάου

 3. ΚΑΛΙΤΣΟΥΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του Ελευθερίου

 4. ΜΠΕΛΜΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Κωνσταντίνου

 5. ΠΙΑΓΚΑΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Εμμανουήλ

 6. ΡΙΖΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ του Νικολάου

 

 

ΚΚΕ (μ-λ) – Μ-Λ ΚΚΕ-ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

 

 1. ΑΡΧΟΛΕΩΝ ΑΡΤΕΜΙΟΣ του Κωνσταντίνου

 2. ΚΟΚΟΛΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ του Νικολάου

 3. ΝΤΑΜΑΔΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Εμμανουήλ

 4. ΡΙΤΖΑΚΗΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ του Ιωσήφ

 5. ΧΑΡΤΖΟΥΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Νικολάου

 

ΠΡΑΣΙΝΟΙ – ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ

 

 1. ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗ ΖΑΧΑΡΕΝΙΑ (ΡΟΥΛΑ) του Ιωάννη

 2. ΜΠΟΝΑΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του Φωτίου

 3. ΣΚΟΥΛΑ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ (ΜΕΛΠΩ) του Εμμανουήλ-Ελευθερίου

 4. ΤΖΩΡΤΖΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Εμμανουήλ

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ,ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΛΕΥΚΟ,ΠΥΡΙΚΑΥΣΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ, ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ-

ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ

 

 1. ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του Γεωργίου

 2. ΓΥΠΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Γεωργίου

 3. ΚΑΠΑΡΟΥΔΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ του Εμμανουήλ

 4. ΣΑΠΟΥΝΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Μιχαήλ

 5. ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ του Νικολάου

 6. ΨΑΡΑΚΗ-ΠΟΠΟΔΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ του Ιωσήφ

 

 

Β) Οι κατωτέρω μεμονωμένοι υποψήφιοι

 

1. ΘΕΟΔΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΟΥΛΟΣ του Ιωάννη

 

Γ) Οι κατωτέρω συνδυασμοί υποψηφίων της Επικρατείας

 

ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

 1. ΦΟΡΤΣΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Πέτρου

 2. ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Ιωάννου

 3. ΚΕΡΑΜΕΩΣ ΝΙΚΗ του Κωνσταντίνου

 4. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Αθανασίου

 5. ΔΕΜΕΣΤΙΧΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του Παναγιώτη

 6. ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του Ευθυμίου

 7. ΧΟΛΕΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Ιωάννη

 8. ΓΟΥΣΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Σπυρίδωνος

 9. ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΠΑΥΛΟΣ του Ιωάννη

 10. ΜΑΝΟΥΣΑΚΑ-ΤΣΙΡΙΝΤΑΝΗ ΠΑΓΩΝΑ του Νικολάου

 11. ΠΕΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Θεοδώρου

 12. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΣΑΚΗΣ) του Θωμά

 

ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ

 

 1. ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Αγγέλου

 2. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ του Αντωνίου

 3. ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) του Βασιλείου

 4. ΚΥΡΙΤΣΗ ΑΓΛΑΪΑ του Λαζάρου

 5. ΤΟΣΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Στεφάνου

 6. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του Ζαχαρία

 7. ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Γεωργίου

 8. ΦΙΛΙΝΗ ΑΝΝΑ του Κωνσταντίνου

 9. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Αβραάμ

 10. ΓΕΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΚΑΤΙΑ) του Αλεξάνδρου

 11. ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ του Θεμιστοκλή

 12. ΠΕΛΕΓΡΙΝΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ του Νικολαόυ

 

 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ( ΠΑ.ΣΟ.Κ.)

 

 1. ΦΛΩΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Διαμαντή

 2. ΡΗΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Θεοφάνη

 3. ΜΠΙΣΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Μιχαήλ

 4. ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ ΑΝΝΑ του Αντωνίου

 5. ΟΥΣΟΥΛΤΖΟΓΛΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ του Προδρόμου

 6. ΛΕΜΟΝΙΔΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του Βαρσάμη

 7. ΣΟΛΩΜΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Γρηγορίου

 8. ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του Δημητρίου

 9. ΤΟΥΦΕΞΗ-ΠΑΝΤΟΥ ΑΝΝΑ του Αθανασίου

 10. ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ του Κωνσταντίνου

 11. ΚΑΤΣΙΜΠΑΡΔΗ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ (ΝΑΓΙΑ) του Γεωργίου

 12. ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του Στεφάνου

 

ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ – ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ

 

 1. ΠΑΠΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Ηλία

 2. ΣΑΡΑΤΣΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Γεωργίου

 3. ΔΟΛΤΣΙΝΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Αθανασίου

 4. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ του Βασιλείου

 5. ΚΑΣΙΔΙΑΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Κωνσταντίνου

 6. ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Στυλιανού

 

ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ

 

 1. ΠΑΠΑΡΗΓΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του Νικολάου

 2. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Δημητρίου

 3. ΧΙΩΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Νικολάου

 4. ΓΚΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ανέστη

 5. ΟΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ του Γεωργίου

 6. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του Ελευθερίου

 7. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Γεωργίου

 8. ΠΡΩΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Παναγιώτη

 9. ΣΤΕΦΑΝΙΔΗ ΜΑΡΙΑ-ΕΙΡΗΝΗ(ΜΑΙΡΗΝΗ) συζ. Αναστασίου

 10. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ (ΜΑΚΗΣ) του Σπυρίδωνα

 11. ΡΑΖΟΥ ΛΟΥΙΖΑ του Σπυρογιάννη

 12. ΣΟΦΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Ανδρέα

 

 

Τελεία- Απόστολος Γκλέτσος

 

 1. ΓΚΑΝΗΣ ΒΑΪΟΣ του Κωνσταντίνου

 2. ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του Γεωργίου

 3. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ (ΝΙΚΗ) του Μιχαήλ

 4. ΚΑΡΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του Αθανασίου

 5. ΠΕΚΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του Χρήστου

 

ΚΙΝΗΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΩΝ

 

 1. ΚΙΚΙΛΙΑΣ ΗΛΙΑΣ του Παναγιώτη

 2. ΠΕΤΑΛΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Στυλιανού

 3. ΠΑΓΚΑΛΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ του Νικολάου

 4. ΛΕΧΟΥΡΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Παναγιώτη

 5. ΜΠΑΛΑΟΥΡΑ ΟΛΓΑ του Ηρακλή

 6. ΑΧΜΕΝΤ ΜΩΧΑΜΕΝΤΙΝ (ACHMENTMOCHAMENTIN) ΜΟΑΒΙΑ(MOAVIA)του Μωχαμεντίν (MOCHAMENTIN)

 7. ΚΑΡΑΝΔΙΝΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ του Εμμανουήλ

 8. ΙΩΑΝΝΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ (ΕΦΗ) του Ιωάννη

 9. ΠΟΛΙΤΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ του Χρήστου

 10. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΕΛΕΝΗ (ΕΛΕΝΑ) του Ευαγγέλου

 11. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ) του Νικολάου

 12. ΚΟΚΟΛΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του Σεραφείμ

 

ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ Γ.ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (ΛΑ.Ο.Σ)

 

 1. ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Αντωνίου

 2. ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΑΝΔΡΕΑΣ του Κωνσταντίνου

 3. ΠΕΤΡΟΥΛΙΑΣ ΝΙΚΗΤΑΣ του Θεοδώρου

 4. ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΣΟΦΙΑ του Παναγιώτη

 5. ΤΣΑΡΟΥ- ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ του Σπύρου

 6. ΧΑΡΙΤΟΣ ΦΩΤΙΟΣ του Παύλου

 7. ΔΕΣΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του Σπυρίδωνα

 8. ΚΑΤΣΟΥΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – ΣΤΕΦΑΝΟΣ του Χαραλάμπους

 9. ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του Νικολάου

 10. ΜΠΑΜΠΑΝΗΣ ΦΩΤΙΟΣ του Θεοδώρου

 11. ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ του Μιχαήλ

 12. ΣΑΛΑΒΡΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Γεωργίου

 

ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ

 

 1. ΣΠΙΤΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Χρήστου

 2. ΓΚΑΒΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Αθανασίου

 

ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ (Ε.Δ.Ε.Μ.)

 

 1. ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του Ανδρέα Ελευθερίου Αντωνίου

 

ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ

 

 1. ΚΑΡΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Γεωργίου

 2. ΣΚΟΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Ιωάννη

 3. ΓΡΑΒΑΝΗΣ ΑΧΙΛΛΕΙΟΣ του Γεωργίου

 4. ΕΥΦΡΑΙΜΙΔΟΥ-ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ ΑΝΝΑ του Ιωάννη

 5. ΚΑΛΑΒΡΕΖΟΥ ΙΟΛΗ-ΔΕΣΠΟΙΝΑ του Κωνσταντίνου

 6. ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Δημητρίου

 7. ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Αθανασίου

 8. ΛΑΜΠΡΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του Παναγιώτη

 9. ΜΑΛΛΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του Παναγιώτη

 10. ΜΑΡΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Κωνσταντίνου

 11. ΜΕΝΟΥΔΑΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΓΙΟΥΛΗ) του Φωτίου

 12. ΜΟΥΓΕΡ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ του Σταματίου

 

ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ –

ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. – Μέτωπο της αντικαπιταλιστικής, επαναστατικής, κομμουνιστικής Αριστεράς και της ριζοσπαστικής Οικολογίας & Μετωπική Αριστερή Συμπόρευση – ΜΑΡΣ- πολιτική συνεργασία δυνάμεων και αγωνιστών/στριών

 

 1. ΓΟΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Στέργιου

 2. ΓΡΟΛΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Δημητρίου

 3. ΔΕΛΑΣΤΙΚ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΓΑΣΠΑΡ του Χρύσανθου

 4. ΘΑΝΑΣΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Σπυρίδωνος

 5. ΚΑΤΣΙΑΒΑΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Χρήστου

 6. ΡΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Τηλέμαχου

 7. ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Γρηγορίου

 8. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Αριστείδη

 9. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του Γεωργίου

 10. ΣΤΥΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΕΡΣΗ του Σπυρίδωνος

 11. ΦΩΤΕΛΛΗ ΕΙΡΗΝΗ του Ηλία-Ιωάννη

 12. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του Αθανασίου

 

ΠΡΑΣΙΝΟΙ – ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ

 

 1. ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Νικολάου

 2. ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΥ ΟΛΓΑ του Νικολάου

 3. ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Στεφάνου

 4. ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ του Γεωργίου

 5. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ του Χρήστου

 6. ΒΙΤΑΛΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ (ΛΕΙΑ) του Βασιλείου

 7. ΑΡΣΕΝΗ ΕΥΓΕΝΙΑ (ΤΖΕΝΗ) του Γεωργίου

 8. ΑΘΑΝΑΣΑΚΗΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ του Μιχαήλ

 9. ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Γεωργίου

 10. ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Αλεξάνδρου

 11. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Ιωάννη

 12. ΣΑΜΠΑΤΑΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του Θεοδώρου

 

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ,ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΛΕΥΚΟ,ΠΥΡΙΚΑΥΣΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ, ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ-

ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ

 

 1. ΚΟΥΪΚ ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Φίλιππα

 2. ΒΑΜΒΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Αριστείδη

 3. ΝΤΑΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Ιωάννη

 4. ΔΡΟΣΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ του Βασιλείου

 5. ΜΑΚΡΗΣ ΦΩΤΙΟΣ του Χρήστου

 6. ΚΑΡΒΕΛΑΣ ΠΑΥΛΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Ιωάννου

 7. ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ του Κυριάκου

 8. ΛΙΝΤΟΒΟΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του Νικολάου

 9. ΡΕΤΣΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ του Νικολάου

 10. ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΙΔΗ ΕΥΓΕΝΙΑ του Χρήστου

 11. ΚΑΚΑΡΕΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Σπύρου

 12. ΣΓΟΥΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Σγουρή

 

 

Το πρόγραμμα αυτό να τοιχοκολληθεί έξω από κάθε Κατάστημα ψηφοφορίας και στα δημοσιότερα μέρη του δήμου και των συνοικισμών αυτών.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΟΥΚΙΑΝΑΚΗΣ