^Κορυφή
 • Armeni Η Δημοτική ενότητα Αρμένων...
  ...αποτελείται από τα δημοτικά διαμερίσματα: Καλύβες, Αρμένους, Νέο Χωριό, Στύλος, Ραμνή, Καρές, Μαχαιροί. Η μεγαλύτερη επιφάνεια του Δήμου, καλύπτεται από βοσκότοπους και καλλιεργούμενες εκτάσεις. Κατά τους θερινούς μήνες, οι επισκέπτες μπορούν να απολαύσουν το μπάνιο τους στις βραβευμένες παραλίες των Καλυβών, του Γλάρου, της Κυανής Ακτής και της Κεράς....
 • Vamos Η Δημοτική ενότητα Βάμου...
  ...περιλαμβάνει τα δημοτικά διαμερίσματα: Βάμου, Γαβαλοχωρίου, Κάινας, Κεφαλά, Ξηροστερνίου, Πλάκας, Σελλίων, Καλαμίτσι Αλεξάνδρου και Κόκκινου Χωριού. Είναι ημιορεινή περιοχή με ποικιλόμορφο και ενδιαφέρον φυσικό περιβάλλον, όπου κυριαρχεί η τοπική δασώδης και θαμνώδης βλάστηση αλλά χαρακτηρίζεται και από την πλούσια αρχιτεκτονική κληρονομιά της. Υπήρξε στο παρελθόν πρωτεόυσα του Δήμου καί φιλοξενεί το Κέντρο Υγείας και Δικαστήριο.
 • Georgioupolis Η δημοτική ενότητα Γεωργιούπολης..
  ... με βουνό και κάμπο, ποταμούς, λίμνη και θάλασσα, άγρια φύση και καλλιεργήσιμη γη. Τοπία απαράμιλλης ομορφιάς, οικισμοί που διατηρούν το παραδοσιακό Κρητικό στοιχείο, αλλά και οικιστικές ζώνες με κοσμοπολίτικη ατμόσφαιρα, νυχτερινή ζωή, σύγχρονες ξενοδοχειακές μονάδες με υπηρεσίες υψηλής ποιότητας στόν τουρισμό.Μαθές, Καβρός, Κουρνάς, Κάστελλος, Φυλακή, Πάτημα, Δράμια, Εξώπολη και Καλαμίτσι Αμυγδάλου είναι τα χωριά της ενότητας αυτής.
 • Krionerida Η Δημοτική ενότητα Κρυονερίδας..
  ...αποτελείται από τις Βρύσες, την Μάζα, τον Αλίκαμπο, τον Εμπρόσνερο, τον Βαφέ και το Νίππος, ορεινά και ημιορεινά χωριά της ρίζας των Λευκών Ορέων. Τα χωριά αυτά χαρακτηρίζονται για τη φιλοξενία των κατοίκων τους, την διατήρηση της Κρητικής παράδοσης, ενώ κύρια ασχολία τους, είναι η κτηνοτροφία και η γεωργία. Η Δ. ενότητα Κρυονερίδας, καταλαμβάνει το κεντρικό τμήμα της επαρχίας Αποκορώνου και συνορεύει την Δήμο Σφακίων από νότια.
 • Fres Η Δημοτική ενότητα Φρε...
  ...αποτελείται από τα δημοτικά διαμερίσματα του Φρε, Μελιδονίου, Παιδοχωρίου, Πεμονίων και Τζιτζιφέ. Βρίσκεται στους πρόποδες των Λευκών Ορέων. Το έδαφος είναι ημιορεινό, παράγει άριστο λάδι, κρασί και εξαίρετα κτηνοτροφικά προϊόντα. Υπάρχουν 4 παραδοσιακά τυροκομεία που αξιοποιούν το γάλα της περιοχής και παράγουν άριστη γραβιέρα, ανθότυρους και μυζήθρα. Δύο βιοτεχνίες με παραδοσιακά έπιπλα, και πέντε Ελαιουργεία δίνουν ζωή στον τόπο διατηρώντας την παράδοση.
 • Asi Gonia Η Αση Γωνιά ..
  ...είναι ένα ορεινό χωριό του Δήμου με μεγάλη ιστορία, χωριό κτηνοτρόφων με 700 κατοίκους περίπου, και ο αριθμός αυτός αυξάνεται διαρκώς. Στην Αση Γωνιά γιορτάζει στις 23 Απριλίου ο Αγιος Γεώργιος ο Γαλατάς. Είναι η κεντρική εκκλησία στην πλατεία του χωριού και τη μέρα της γιορτής του Αγίου οι κτηνοτρόφοι κατεβάζουν τα πρόβατα από τα βουνά στην εκκλησία, τα αρμέγουν και μοιράζουν το γάλα στους παρευρισκόμενους. Σίγουρα μια πολύ ασυνήθιστη γιορτή.

Ορισμός Ταμία Δήμου Αποκορώνου

10  7ΚΒΡΩΨΤ-ΡΞΩ

ΑΠ Ο Φ ΑΣ Η 1 0 / 2 0 1 5
Ο Δήμαρχος Αποκορώνου
Έχοντας υπόψη
- την παρ.1 περιπτ. δ΄ του άρθρου 58, του άρθρου 254 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ
87/Α/2010)
- το άρθρο 166 του N. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/08.06.2006 τεύχος Α') Δημοτικός &
Κοινοτικός Κώδικας.
- Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143Α) “|Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και
εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες
διατάξεις”
- την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.Δ. εγκ. 48/οικ. 74571/28.12.2010
- το Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') και ιδίως το άρθρο 48 αυτού
- Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Αποκορώνου (2104/τ.Β /9-07-12).
- Την 1/2011 προηγούμενη απόφασή μας περί «Ορισμός Ταμία Δήμου».
Αποφασίζουμε:

Α. Ορίζουμε Ταμία του Δήμου Αποκορώνου τον Δημοτικό Υπάλληλο Βανδουλάκη
Περικλή του Μίνωα, κλάδου ΔΕ Διοικητικού, με βαθμό Γ ́και του αναθέτουμε την
υπογραφή εγγράφων που εκδίδονται από την Ταμειακή Υπηρεσία την δυνατότητα της
κατάθεσης και ανάληψης χρημάτων από Πιστωτικά Ιδρύματα και το Ταμείο
Παρακαταθηκών και Δανείων, καθώς και την έκδοση επιταγών, οι οποίες θα
συνυπογράφονται από τον Δήμαρχο, για πληρωμή πάσης φύσεως υποχρεώσεων του
Δήμου.
Β. Αναπληρωτής του ορίζεται να παραμείνει, ο υπάλληλος του Δήμου Παπαδογιάννης
Βασίλειος του Βασιλείου Κλάδου ΔΕ15 Εισπρακτόρων, με βαθμό Γ.
Τα καθήκοντα και οι ευθύνες του Δημοτικού Ταμία περιγράφονται στα σχετικά άρθρα του
Β.Δ. 17-5/15-6-59 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
1 από 2
Με την παρούσα απόφαση ανακαλείται κάθε προηγούμενη απόφαση μας, η ισχύς της
αρχίζει από της εκδόσεώς της, θα αναρτηθεί στον Διαδικτυακό ιστότοπο του Δήμου
Αποκορώνου και στον αντίστοιχο του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Γ. Να κοινοποιηθεί αντίγραφό της με το ως κατωτέρω δείγμα της υπογραφής του νέου
Ταμία στο Τμήμα Διοικητικού-Οικονομικού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης,
στους οριζόμενους Δημοτικούς Υπαλλήλους, στους Αντιδημάρχους και στον κ. Πρόεδρο
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αποκορώνου καθώς επίσης στα Τραπεζικά
Ιδρύματα που συνεργάζεται ο Δήμος και στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.
Ο Δήμαρχος
Χαράλαμπος Κουκιανάκης


Facebook twitter youtube