ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ & ΕΝΤΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟΚΟΡΩΝΑ

Αναβαθμίζεται και εντατικοποιείται το έργο της καθαριότητας, οδοκαθαρισμού και καλλωπισμού του συνόλου των κοινόχρηστων χώρων στον Δήμο Αποκόρωνα.

Όπως ανακοίνωσε ο Δήμαρχος Αποκόρωνα κος Κουκιανάκης Χαράλαμπος, καθήκον και κύριο μέλημα της Δημοτικής Αρχής αποτελεί η αποτελεσματική προσφορά υπηρεσιών καθαριότητας και υγιεινής προς τους μόνιμους και εποχιακούς κατοίκους του Δήμου, καθώς και η φροντίδα για την δημόσια υγεία και την βελτίωση της αισθητικής εικόνας του Δήμου.

Προς εκπλήρωση και υλοποίηση των παραπάνω, μηχανολογικός εξοπλισμός και ανάλογο προσωπικό ενεργούν ήδη στις περιοχές του Δήμου Αποκόρωνα, εκτελώντας εργασίες καθαριότητας όπως σάρωση, αποψίλωση, ασβεστόχρωση οδών και πλατειών, καθαρισμό λαϊκών αγορών, πλύσιμο πεζοδρομίων και πλατειών, εκχωμάτωση ρείθρων, πλύσιμο κάδων απορριμμάτων, αποξήλωση αφισών, κόψιμο κλαδιών (που εμποδίζουν κυκλοφορία - ορατότητα οδών), τον χειρωνακτικό καθαρισμό ακτών, την τακτική καθαριότητα και διατήρηση της υγιεινής στις δημοτικές κοινόχρηστες τουαλέτες όλων των οικισμών και των ακτών (πλύσιμο, απολύμανση, άδειασμα καλαθιών απορριμμάτων), κλάδεμα επικίνδυνων δένδρων.

Οι προαναφερθείσες εργασίες συντελούν στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής στον Δήμο Αποκόρωνα και συντελούν στην διατήρηση του φυσικού κάλους της περιοχής μας.

ΒΡΥΣΕΣ 18 / 2 / 2015

Με Εκτίμηση

Γραφείο Τύπου

Δήμου Αποκόρωνα.