Άρθρα

Έναρξη διαδικασίας κύρωσης κοινόχρηστου χώρου (δρόμου) εντός οικισμού Κουρνά Δήμου Αποκορώνου

θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι με την 44/2015 (ΑΔΑ:7Ζ4ΛΩΨΤ-ΘΕΗ) απόφαση του ΔΣ Αποκορώνου με θέμα “Έναρξη διαδικασίας κύρωσης κοινόχρηστου χώρου (δρόμου) εντός οικισμού Κουρνά Δήμου Αποκορώνου”, το ΔΣ Αποκορώνου αποφάσισε την έναρξη της διαδικασίας κύρωσης κοινόχρηστου χώρου για το δρόμο εντός οικισμού Κουρνά που απεικονίζεται με μπλε χρώμα στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα κλ:1:200 που συντάχθηκε με ευθύνη του τοπογράφου μηχανικού κ. Ι. Σπαντιδέα.

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να λάβει γνώση για την ανωτέρω απόφαση και το συνημμένο σε αυτήν τοπογραφικό διάγραμμα (για να υποβάλλει τις απόψεις του ή και ενδεχομένως ένσταση κατά αυτής) στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Αποκορώνου, στο Δημαρχείο στις Βρύσες Αποκορώνου εντός προθεσμίας 20 ημερών και συγκεκριμένα κατά το χρονικό διάστημα από την Πέμπτη 26-2-2015 έως και Τετάρτη 18-3-2015 και ώρες από 9:00 έως 14:30.