Άρθρα

Ανακοίνωση για αιτήματα εγγραφής σημείων υδροληψίας

Ο Δήμος Αποκορώνου ενημερώνει τους δημότες του, οι οποίοι έχουν καταθέσει αιτήματα εγγραφής σημείων υδροληψίας στο Ε.Μ.Σ.Υ. μέχρι και 31/12/2014, όπως άμεσα προχωρήσουν στην κατάθεση του ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (σύμφωνα με τη αριθμό 146896/2014 ΚΥΑ).

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ: 30 Απριλίου 2015

Πληροφορίες θα δίνονται από τους κ. Λεντάρη Εμμανουήλ (τηλ. 2825340300) και κ. Καποκάκη Μανούσο (τηλ. 28253403244).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Υπόδειγμα Αίτησης και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μπορούν να παραληφθούν από τα Κ.Ε.Π. (Καλυβών – Βάμου – Φρέ – Βρυσσών - Γεωργιούπολης – Αση Γωνιάς) του Δήμου Αποκορώνου ή στο www.apokoronas.gov.gr

 

ΕΚ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

 

Συνημμένα έγγραφα:

Δικαιολογητικά

Νέα αδειοδότηση

Αίτηση για νέα έργα

Ιδιωτικό συμφωνητικό χρήσης νερού