Δημόσια διαβούλευση για την ιθαγένεια στην ΕΕ ως προϋπόθεση της Ευρωπαϊκής Δημοκρατικής Συμμετοχής

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αναλάβει πρωτοβουλία προς την κατεύθυνση της ευρύτερης ενημέρωσης των πολιτών για τα δικαιώματα τους αναφορικά με την κινητικότητα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις αξίες της ευρωπαϊκής ιθαγένειας και τη συμμετοχή στις δημοκρατικές διαδικασίες μέσω δημόσιας διαβούλευσης, προκειμένου να διατυπώσουν μέσω σχετικού ερωτηματολογίου, τις απόψεις και εμπειρίες τους σε θέματα που σχετίζονται με την άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων και για τον τρόπο βελτίωσης των υφιστάμενων διαδικασιών.

 

Το Υπουργείο εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότηαης ενθαρρύνει τους Έλληνες πολίτες και τους πολίτες από άλλα κράτη της Ε.Ε. που διαμένουν στην Ελλάδα να συμμετάσχουν στην δημόσια συτή διαβούλευση απαντώντας στο ερωτηματολόγιο που βρίσκεται στην ιστοσελίδα της Ε.Ε. σε αυτό τον σύνδεσμο