ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 31-12-2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Υπεγράφησαν σήμερα στο Δημαρχείο Αποκορώνου από τον Δήμαρχο Χαράλαμπο Κουκιανάκη και τους ανάδοχους μελετητές, κ. Κώστα Πρωτοπαπαδάκη (εκπρόσωπο του μελετητικού γραφείου Αικ. Μουντάκη και ΣΙΑ Ε.Ε.) και Ιωάννη Δήμου, Μηχανικό Περιβάλλοντος οι παρακάτω μελέτες:

1. “ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ & ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΚΑΒΡΟΥ”.Η μελέτη θα περιλαμβάνει τον υπολογισμό των γραμμών οριοθέτησης και διευθέτησης τμήματος του ρέματος Καβρού της Δ.Ε. Γεωργιούπολης για πλημμυρικές παροχές περιόδου επαναφοράς 50 ετών και θα συνταχθεί σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και την κείμενη νομοθεσία.

2. “ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ & ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΚΑΒΡΟΥ”. Πρόκειται για την σύνταξη της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων προκειμένου για την οριοθέτηση και διευθέτηση του ρέματος του Καβρού της Δ.Ε. Γεωργιούπολης, η οποία είναι απαραίτητη προκειμένου να αδειοδοτηθεί η οριοθέτηση και διευθέτηση του ρέματος του Καβρού .

3. “ΜΠΕ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ – ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ”. Πρόκειται για την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ – ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ η οποία είναι απαραίτητη προκειμένου να αδειοδοτηθεί και να εκτελεστεί το εν λόγω έργο.

4. “ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΥΔΡΕΥΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Δ.Ε. ΒΑΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ ΜΕ ΝΕΡΑ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΡΥΣΩΝ”. Αυτή αφορά την υδραυλική μελέτη του έργου της ύδρευσης του ανατολικού τμήματος της Δ.Ε. Βάμου του Δ. Αποκορώνου με νερά γεωτρήσεων στην περιοχή Βρυσών.

Όπως δήλωσε ο Δήμαρχος Αποκορώνου κ. Χαράλαμπος Κουκιανάκης, ο σκοπός του έργου είναι η ύδρευση του ανατολικού τμήματος Δ.Ε. Βάμου του Δήμου Αποκορώνου, με νερά από γεωτρήσεις στην περιοχή Βρυσσών, με παράλληλη ανακούφιση των πηγών Αρμένων, από τις οποίες υδρεύεται σήμερα η παραπάνω περιοχή, όπως και ολόκληρη η περιοχή του τέως Δήμου Βάμου, σήμερα Δ.Ε. Βάμου Δήμου Αποκόρωνα, που περιλαμβάνει την τουριστική περιοχή Αλμυρίδας, και τους δυναμικά αναπτυσσόμενους οικισμούς Πλάκας και Κόκκινου Χωριού.

5. “ΠΠΕ &ΜΠΕ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΥΔΡΕΥΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Δ.Ε. ΒΑΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ ΜΕ ΝΕΡΑ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΡΥΣΩΝ”. Η οποία αφορά την σύνταξη της Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης καθώς και της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων προκειμένου για την αδειοδότηση του έργου ύδρευση του ανατολικού τμήματος Δ.Ε. Βάμου Δήμου Αποκορώνου με νερά γεωτρήσεων στην περιοχή Βρυσών.