ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - 26/01/2016

ΔΗΜΟΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ 26/01/2016 Ενημερώνουμε όσους ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στην με αριθμό πρωτ. 15.780/26-11-2015 Προκήρυξη για την πρόσληψη ενός έμμισθου δικηγόρου στο Δήμο Αποκορώνου με ΑΔΑ: 7Ξ65ΩΨΤ-Ζ6Ν ότι, ενόψει νεότερης δημοσίευσης της εν λόγω προκήρυξης στην εφημερίδα «Χανιώτικα Νέα» την 23-1-2016, καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής, αλλά και για ενδεχόμενη συμπλήρωση των ήδη κατατεθεισών αιτήσεων είναι η 22/02/2016 ημέρα Δευτέρα.

Ο Δήμαρχος