ΔΙΑΚΟΠΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ - 09/02/2017

Ειδοποιούνται οι κάτοικοι των παρακάτω περιοχών ότι για να εκτελεστούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες στο δίκτυο, θα γίνει διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος:

 Στις 9.2.2017 ημέρα Πέμπτη από ώρα 08.00 π.μ. έως 12.00 μ.μ. στις παρακάτω περιοχές:

Βαφές – Νίππος – Τζιτζιφές - ΦΙΝΟΜΠΕΤΟΝ – Φρες - Αγ.Πάντες - Βρύσσες (Δυτικό Τμήμα).

Αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα, το ρεύμα θα ξαναδοθεί πριν από τον χρόνο λήξης της διακοπής που αναφέρεται πιο πάνω. Γι’ αυτό τον λόγο οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και τα δίκτυα θα πρέπει να θεωρούνται ότι έχουν συνέχεια ρεύμα. Έτσι για λόγους ασφαλείας, απαγορεύεται η προσέγγιση σε αγωγούς ή άλλα στοιχεία του δικτύου ακόμα και αν βρίσκονται καταγής, γιατί υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ατυχήματος.

Στυλιανός Ε. Μαναρωλάκης

Διευθυντής Περιοχής Χανίων