Πρακτικό πρόσληψης Δικηγόρου στο Δήμο Αποκορώνου

Συνεδρίαση και απόφαση της επιτροπής του αρθρου 43 του νόμου 4194/2013 για την διενέργεια διαγωνισμού για την πλήρωση μιας θέσης δικηγόρου με σχέση έμμισθης εντολής στο Δήμο Αποκορώνου.

Δείτε ολόκληρο το πρακτικό εδώ.