ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ 2016 - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Στην ημερίδα θα γίνει εκτενής αναφορά στο μέτρο "Νέων Γεωργών" του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 με αφορμή και την προδημοσίευση της προκήρυξης από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αλλά και τις καταληκτικές ημερομηνίες όσον αφορά τη μεταβίβαση δικαιωμάτων και την δήλωση καλλιέργειας ΟΔΣΕ για όσους επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα.

Στο δεύτερο μέρος της ημερίδας η ενημέρωση απευθύνεται στους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, που ενδιαφέρονται να ενταχθούν στο τομέα της οικοτεχνίας, θα αναλυθεί το «Θεσμικό πλαίσιο παραγωγής και διάθεσης προϊόντων οικοτεχνίας» από γεωπόνους της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων.

Τέλος, κτηνίατροι της ΔΑΟΚ Χανίων θα αναλύσουν τις υγειονομικές απαιτήσεις, και τις προϋποθέσεις για την παραγωγή προϊόντων γάλακτος.