Δημοπρασία δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ