Απολογισμός πεπραγμένων Δημοτικής Αρχής στις 30/06/2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΘΕΜΑ: Απολογισμός πεπραγμένων Δημοτικής Αρχής στις 30/06/2016, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 217, Ν 3463/2006

Ακολουθώντας τις διατάξεις του άρθρου 217, Ν. 3463/2006, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αποκορώνου συνεδριάζει την Πέμπτη 30 Ιουνίου 2016 και ώρα 18:00 σε ειδική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου στις Βρύσες, με θέμα τον απολογισμό πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής σε ό,τι αφορά την οικονομική κατάσταση, τη διοίκηση του Δήμου και την εφαρμογή του προγράμματος δημοτικής δράσης.

Ο Δήμαρχος

Χαράλαμπος Κουκιανάκης