research papers writing help

Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε η υπ’ αριθ. ΑΠΕΗΛ/οικ.187934/15.12.2016 Εγκύκλιος (ΑΔΑ: 758653Π8-7ΨΩ) που αφορά την εφαρμογή της υπ’ αριθ. ΑΠΕΗΛ/οικ.181851/09.08.2016 υπουργικής απόφασης: «Ανάρτηση Οριστικού Πίνακα με τον επιμερισμό των ποσών από σταθμούς ΑΠΕ σε μία ή περισσότερες Δημοτικές ή Τοπικές Κοινότητες, για τα έτη 2010-2014, ….».

Κατ’ εφαρμογή της εγκυκλίου η ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ ανήρτησε τον πίνακα των αριθμών παροχής των δικαιούχων οικιακών καταναλωτών στην ιστοσελίδα της, στον σύνδεσμο someone to write my essay for me

Ενημερώνονται οι κάτοικοι της Τοπικής Κοινότητας Γεωργιούπολης για το δικαίωμα υποβολής ένστασης μέσω του Δήμου, εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία της ανάρτησης, δηλαδή έως την 30.12.2016. Στη συνέχεια, έως την 10.01.2017, ο Δήμος οφείλει να ενημερώσει το ΥΠΕΝ και τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για τα αποτελέσματα της εξέτασης των ενστάσεων και για τυχόν αλλαγές που έχουν προκύψει.

Η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., μετά τη λήξη της ανωτέρω διαδικασίας, αναρτά εκ νέου τον Τελικό πίνακα στην ιστοσελίδα της.