Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα του ΟΑΕΔ

Από το Δήμο Αποκορώνου μέσω του Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα του ΟΑΕΔ, θα γίνει πρόσληψη 28 ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων πλήρους απασχόλησης για 8 μήνες σύμφωνα με τη Δημόσια Πρόσκληση του ΟΑΕΔ Νο 1/2017 (Αρ. Πρωτ. 4747/23-01-2017, ΑΔΑ: 6ΡΠΧ4691Ω2-ΚΕ0), η οποία απευθύνεται σε εγγεγραμμένους ανέργους στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ. Ειδικότητες:

 • 3 άτομα ΥΕ Βοηθητικό προσωπικό υδραυλικών εργασιών
 • 7 άτομα ΥΕ Βοηθητικών εργασιών καθαριότητας
 • 1 άτομο ΔΕ Κοινωνικών επιμελητών
 • 4 άτομα ΔΕ Γενικών καθηκόντων σχολείων
 • 2 άτομα ΔΕ Διοικητικού
 • 1 άτομο ΔΕ Κηπουρών
 • 3 άτομα ΔΕ Οδηγών Γ' ή Δ' Κατηγορίας
 • 2 άτομα ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων έργου JCB
 • 1 άτομο ΤΕ Οικονομικού Λογιστικού
 • 2 άτομα ΤΕ Πληροφορικής
 • 1 άτομο ΠΕ Πληροφορικής
 • 1 άτομο ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών

Η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων ξεκίνησε την Τρίτη 24 Ιανουαρίου 2017 και θα διαρκέσει έως την Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου, στις 12 το μεσημέρι. Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται – αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο – μέσω της ιστοσελίδας του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr), χρησιμοποιώντας το σχετικό πεδίο υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης, από πιστοποιημένους χρήστες στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες της Διαδικτυακής πύλης του ΟΑΕΔ, εισάγοντας τους κωδικούς πρόσβασης (Όνομα Χρήστη και Συνθηματικό). Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επιλέξουν μία (1) μόνο ειδικότητα τοποθέτησης από τις αναφερόμενες στη σχετική λίστα του Παραρτήματος Ι και μέχρι τρεις (3) Επιβλέποντες Φορείς. Στην ιστοσελίδα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (www.oaed.gr) είναι αναρτημένα το Δελτίο τύπου του Οργανισμού, η Δημόσια Πρόσκληση, το Παράρτημα I αφορά αριθμό διατιθέμενων θέσεων ανά Επιβλέποντα Φορέα, Υπηρεσία τοποθέτησης και ειδικότητα και τα Παραρτήματα ΙΙ και ΙΙΙ αφορούν τα απαραίτητα ανά εκπαιδευτικό επίπεδο και ειδικότητα (Προσοντολόγιο).

Ο Δήμαρχος Χαράλαμπος Κουκιανάκης