Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (ΚΕΑ)

Ανακοίνωση

Έτοιμος να υποδεχθεί και να εξυπηρετήσει τους ενδιαφερόμενους δημότες του για το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (ΚΕΑ), είναι ο Δήμος Αποκορώνου, θέτοντας σε κινητοποίηση τις Υπηρεσίες του και τα επιστημονικά στελέχη τους.

Το ΚΕΑ είναι ένα ολοκληρωμένο προνοιακό πρόγραμμα για την αντιμετώπιση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού βασίζεται σε τρεις πυλώνες: την εισοδηματική ενίσχυση, τη διασύνδεση με υπηρεσίες κοινωνικής ένταξης και τη διασύνδεση με υπηρεσίες ενεργοποίησης που στοχεύουν στην ένταξη ή επανένταξη των δικαιούχων στην αγορά εργασίας και στην κοινωνική επανένταξη.Τα νοικοκυριά που υποβάλουν αίτηση για το Κ.Ε.Α. μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα, εφόσον πληρούν ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΑ τρεις κατηγορίες κριτηρίων: εισοδηματικά, περιουσιακά και κριτήρια διαμονής

Το εισόδημα του νοικοκυριού ή του ατόμου κατά τους τελευταίους έξι μήνες πριν την υποβολή της αίτησης, δεν μπορεί να υπερβαίνει το εξαπλάσιο του εγγυημένου ποσού για κάθε τύπο νοικοκυριού, το οποίο ορίζεται: 200 ευρώ το μήνα για μονοπρόσωπο νοικοκυριό, 100 ευρώ για κάθε επιπλέον ενήλικο μέλος και 50 ευρώ για κάθε ανήλικο μέλος . To πρόγραμμα θα εφαρμοστεί από Τετάρτη 1 Φεβρουαρίου 2017 και για όλο το έτος σε όλη τη χώρα.

Μετά από την κατάλληλη προετοιμασία, στο Δήμο Αποκορώνου έχουν ορισθεί 4 σημεία υποδοχής και εξυπηρέτησης των πολιτών για την κατατόπιση τους και τη συνδρομή στη συμπλήρωση της αίτησης προκειμένου να αποφευχθούν λάθη.

Αναλυτικά αυτά είναι τα εξής:

  • Στο Δημαρχείο Βρυσών - τηλ. 2825340312
  • Στο Δημαρχείο Βάμου - τηλ. 2825340200
  • Στο Δημαρχείο Καβρού - τηλ 2825340600
  • Στους Αρμένους -Πρόγραμμα “ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ” - τηλ. 2825041041

Είτε απευθείας μέσω του ηλεκτρονικού τους υπολογιστή με είσοδο στην ιστοσελίδα www.keaprogram.grή με τη βοήθεια του λογιστή που συνεργάζονται

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν σε πρώτη φάση τα εξής:

ΑΦΜ (εκκαθαριστικό), ΑΜΚΑ, ΙΒΑΝ, ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ.

Επιπρόσθετα έγγραφα θα υποβληθούν όταν εμφανίζεται ασυμφωνία με τις ηλεκτρονικές διασταυρώσεις στις παρακάτω περιπτώσεις: Σε περίπτωση που η μόνιμη κατοικία διαμονής του νοικοκυριού είναι διαφορετική, σε περίπτωση που η σύνθεση του νοικοκυριού είναι διαφορετική, σε περίπτωση που οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο έχει μεταβληθεί, σε περίπτωση που ο αιτών ή ενήλικο μέλος του νοικοκυριού είναι αλλοδαπός.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση. Τηλέφωνο επικοινωνίας για πληροφορίες: 6978268265 Μπενάκη Αργυρώ Κ.Ε.Δ.Αποκορωνου

Ο Δήμαρχος
Χαράλαμπος Κουκιανάκης