Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2017 κληροδοτήματος Γρηγορίου Μανούσακα ή Μανουσακάκη υπέρ της τέως Κοινότητας Φρε

Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2017 κληροδοτήματος Γρηγορίου Μανούσακα ή Μανουσακάκη υπέρ της τέως Κοινότητας... by Δήμος Αποκορώνου on Scribd