Λειτουργία Δημοτολογίου και Ληξιαρχείου Δήμου Αποκορώνου από 12/01/18 έως 21/01/2018