Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αποκορώνου

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, σε τακτική συνεδρίαση στις 30/01/2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αποκορώνου με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

Α/Α

ΘΕΜΑΤΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ

1ο Θέμα:

Έγκριση 3ου τροποποιημένου σχεδίου απόφασης εκτέλεσης με ίδια μέσα και τροποποίηση κανονισμού λειτουργίας της ενταγμένης στο ΕΠ Κρήτης 2014-2020 πράξης “Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αποκορώνου”

(εισηγητής: Μπενάκη Αργυρώ)

2ο Θέμα:

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του αντικειμένου της παροχής υπηρεσιών “Υποστήριξη σύνταξης φακέλου χρηματοδότησης επέκτασης Λυκείου Βάμου”

(εισηγητής: Δήμαρχος)

3ο Θέμα:

Απευθείας εκμίσθωση αγροτεμαχίου ιδιοκτησίας του Δήμου (Δ.Δ. Ασή Γωνιάς ) στον Οργανισμό Τηλεπ/νιων της Ελλάδος ( ΟΤΕ.Α.Ε)

(εισηγητής: Νικολακάκης Νικόλαος)

4ο Θέμα:

Έγκριση σύναψης οριστικού συμβολαίου   αγοράς ακινήτου στον Κουρνά Αποκορώνου για δημιουργία χώρου στάθμευσης

(εισηγητής: Δήμαρχος)

5ο Θέμα:

Παράταση χρόνου περαίωσης του έργου με τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΥ ΣΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΧΩΡΙΟ»

(εισηγητής: Δήμαρχος)

6ο Θέμα:

Εκποίηση κοινόχρηστου τμήματος στο Ο.Τ. 20 Πολεοδομικής Ενότητας “Αλμυρίδα”, Δ.Ε. Βάμου του Δήμου Αποκορώνου

(εισηγητής: Δήμαρχος)

7ο Θέμα:

Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου με τίτλο «ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΕΛΑΦΡΑΣ ΛΥΟΜΕΝΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΑΜΟΥ»

(εισηγητής: Δήμαρχος)

8ο Θέμα:

Σύσταση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο: "Εργασίες Αποκατάστασης Εκκλησίας Αγ. Τριάδας στο Πρόβαρμα"

(εισηγητής: Δήμαρχος)

9ο Θέμα:

Διαγραφή χρεών από πληρωμή λογαριασμών στα ΕΛ.ΤΑ και μη εξόφληση, λόγω αδυναμίας του προγράμματος

(εισηγητής: Τερεζάκη Ειρήνη)

10ο Θέμα:

Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης συμφωνητικού μίσθωσης αιγιαλού από γενική Δ/νση Δημόσιας Περιουσίας Κρήτης

(εισηγητής: Τερεζάκη Ειρήνη)

11ο Θέμα:

Έγκριση προσφοράς και όρων συνεργασίας μεταξύ Δήμου Αποκορώνου και Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος για το έτος 2018

(εισηγητής: Δήμαρχος)

12ο Θέμα:

Ορισμός θέσεων στάθμευσης (πάρκινγκ) για ΑΜΕΑ σε παραλίες με γαλάζια σημαία

(εισηγητής: Κουκουράκης Ιωάννης)

13ο Θέμα:

Αίτημα καταστήματος Καλυβών Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε ( ευρισκομένου επί της Παλιάς Εθνικής Οδού Χανίων- Ρεθύμνου) περί χορήγησης άδειας για τη δημιουργία φυσικών εμποδίων προ του καταστήματος σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία περί καθορισμού όρων ασφαλείας καταστημάτων πιστωτικών ιδρυμάτων

(εισηγητής: Κουκουράκης Ιωάννης)

14ο Θέμα:

Τοποθέτηση πινακίδων σήμανσης στον οικισμό Τσιβαρά

(εισηγητής: Κουκουράκης Ιωάννης)

15ο Θέμα:

Οριοθέτηση κοινόχρηστου χώρου στην Τ.Κ. Τζιτζιφέ για την τοποθέτηση μνημείου τιμής για τους πεσόντες των απελευθερωτικών αγώνων

(εισηγητής: Κουκουράκης Ιωάννης)

16ο Θέμα:

Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Κρήτης, ΤΕΙ Κρήτης, και των 24 Δήμων της Κρήτης με τίτλο: “Έρευνα – Μελέτη σκοπιμότητας για την εφαρμογή του μέτρου του ενεργειακού συμψηφισμού (Net-Metering) και του εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού (Virtual Net-Metering) στην Περιφέρεια Κρήτης”

(εισηγητής: Δήμαρχος)

17ο Θέμα:

Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας δημάρχου στις 11/02/2018

(εισηγητής: Δήμαρχος)

 

Mε εκτίμηση

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Αποστολάκης Ιωάννης