Ενημερωτική συνάντηση με το "Χαμόγελο του Παιδιού"

Την Τρίτη 13/02/18 πραγματοποιήθηκε ενημερωτική συνάντηση από τον οργανισμό "Χαμόγελο του Παιδιού" της Κρήτης, που τον εκπροσώπησε ο συντονιστής Κοινωνικός Λειτουργός κ. Γρηγόρης Μαρινάκης, στο Κέντρο Υγείας Βάμου.

Το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αποκορώνου ανταποκρίθηκε με ιδιαίτερο ενθουσιασμό στην πρόσκληση ενημέρωσης και συνεργασίας του οργανισμού καθώς η μέριμνα και η βοήθεια κοινωνικού χαρακτήρα είναι βασικό στοιχείο των δράσεων του Κέντρου Κοινότητας.

Στην ενημέρωση συμμετείχαν επίσης το "Βοήθεια στο Σπίτι" του Δήμου Αποκορώνου, η Κοινωνική Λειτουργός και οι γιατροί του Κέντρου Υγείας Βάμου.

Την Τρίτη 13/02/18 πραγματοποιήθηκε ενημερωτική συνάντηση από τον οργανισμό "Χαμόγελο του Παιδιού" της Κρήτης που τον εκπροσώπησε ο συντονιστής Κοινωνικός Λειτουργός κ. Γρηγόρης Μαρινάκης, στο Κέντρο Υγείας Βάμου. Το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αποκορώνου ανταποκρίθηκε με ιδιαίτερο ενθουσιασμό στην πρόσκληση ενημέρωσης και συνεργασίας του οργανισμού καθώς η μέριμνα και η βοήθεια κοινωνικού χαρακτήρα είναι βασικό στοιχείο των δράσεων του Κέντρου Κοινότητας. Στην ενημέρωση συμμετείχαν επίσης το "Βοήθεια στο Σπίτι" του Δήμου Αποκορώνου, η Κοινωνική Λειτουργός και οι γιατροί του Κέντρου Υγείας Βάμου.

Η λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Αποκορώνου είναι ενταγμένη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτη του ΕΣΠΑ 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από πόρους του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) και εθνικούς πόρους.