Διακήρυξη ανοικτής, προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκποίηση κοινόχρηστου τμήματος