Αναστολή λειτουργίας των σχολικών μονάδων Δημοτικού – Γυμνασίου – Λυκείου Βάμου λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡ. 34/2018

Ο Δήμαρχος Αποκορώνου

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Εδαφ. 27 παρ. 4 άρθρου 94 του Ν. 3852/2010 ¨Πρόσθετες αρμοδιότητες Δήμων”
2. Τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες – ισχυροί άνεμοι που επικρατούν στο Δήμο μας.

Αποφασίζει

Την αναστολή λειτουργίας των σχολικών μονάδων του Δημοτικού Βάμου, Γυμνασίου Βάμου και Λυκείου Βάμου την  Πέμπτη 22-03-2018, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών (ισχυροί άνεμοι) για την ασφάλεια των μαθητών και του εκπαιδευτικού προσωπικού από πιθανές πτώσεις κλαδιών, στεγάστρων και άλλων κινδύνων.

Η Απόφαση αυτή να κοινοποιηθεί στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας  και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  Ν. Χανίων και στις σχολικές επιτροπές του Δήμου Αποκορώνου.

Ο Δήμαρχος  

Χαράλαμπος Κουκιανάκης