ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για τη διενέργεια της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για τη διενέργεια της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018-2019

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης α) το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της εκάστοτε διαμορφούμενης και πιστοποιούμενης από το Παρατηρητήριο Τιμών Τροφίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, μέσης τιμής πώλησης του είδους, κατά την ημέρα παράδοσης αυτού
που αναγράφονται στο εβδομαδιαίο δελτίο πιστοποίησης τιμών τροφίμων της ανωτέρω Υπηρεσίας β) με τιμές μονάδας για τα υπόλοιπα είδη την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας τροφίμων του δήμου Αποκορωνου και των νομικών του προσώπων έτους 2018-2019 προϋπολογισμού 68.171,35 Ευρώ (με Φ.Π.Α. 13 % & 24 % κατά περίπτωση.

Οι κωδικοί CPV των προς προμήθεια ειδών είναι : ΝΩΠΟ ΑΓΕΛΑΔΙΝΟ ΓΑΛΑ 03333000-4 / ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 15411110-6 /ΦΡΟΥΤΑ 15842400-6 / ΑΛΕΥΡΙ ΨΩΜΙ ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ 15851000-8 / ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ 15511100-4 / ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 15000000-8 / ΜΕΛΙ 03142100-9 / ΜΑΡΜΕΛΑΔΕΣ 15332290-9 / ΑΛΕΥΡΙ 15851000-8 / ΟΣΠΡΙΑ 03212220-8 / ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΖΥΜΑΡΙΚΩΝ 15850000-1 / ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ ΓΑΛΑ 15511600-9.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΤΜΗΜΑ 1:«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΩΠΟΥ ΑΓΕΛΑΔΙΝΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ», εκτιμώμενης αξίας 13576,20 € πλέον ΦΠΑ 13% 15341,11€
ΤΜΗΜΑ 2 : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΒΑΜΟΥ », εκτιμώμενης αξίας 180,00€ πλέον ΦΠΑ 13% 203,40€.
ΤΜΗΜΑ 3 : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΟΥΤΩΝ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΒΑΜΟΥ», εκτιμώμενης αξίας 1220,00€ πλέον ΦΠΑ 13% 1378,60 €.
ΤΜΗΜΑ 4 :« ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΕΥΡΙ ΨΩΜΙ ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΒΑΜΟΥ», εκτιμώμενης αξίας 782,80€ πλέον ΦΠΑ 13% 884,56 €.
ΤΜΗΜΑ 5 :« ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΩΠΟΥ ΑΓΕΛΑΔΙΝΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΒΑΜΟΥ», εκτιμώμενης αξίας 1773,00€ πλέον ΦΠΑ 13% 2003,49€.
ΤΜΗΜΑ 6 :« ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΒΑΜΟΥ» εκτιμώμενης αξίας 1550,00€ πλέον ΦΠΑ 13% 1751,50 €.
ΤΜΗΜΑ 7 :« ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΒΑΜΟΥ » εκτιμώμενης αξίας 1239,00€ πλέον ΦΠΑ 13% 1400,07 €.
ΤΜΗΜΑ 8 :« ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΒΑΜΟΥ » εκτιμώμενης αξίας 475,00€ πλέον ΦΠΑ 24% 589,00 €.
Τμήμα 9 : « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΙ ΦΥΣΙΚΟ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΒΑΜΟΥ» εκτιμώμενης αξίας 80,80 € πλέον ΦΠΑ 24% 100,19 €.
Τμήμα 10 : « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΑΡΜΕΛΑΔΕΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΒΑΜΟΥ » εκτιμώμενης αξίας 200,00 € πλέον ΦΠΑ 24% 248,00 €.
Τμήμα 11 : « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΒΑΜΟΥ » εκτιμώμενης αξίας 454,40€ πλέον ΦΠΑ 24% 563,46 €.
Τμήμα 12 : « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΩΠΟΥ ΑΓΕΛΑΔΙΝΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ » εκτιμώμενης αξίας 902,00€ πλέον ΦΠΑ 13% 1019,26 €.
Τμήμα 13: « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ » εκτιμώμενης αξίας 1040,00€ πλέον ΦΠΑ 24% 1289,60 €.
Τμήμα 14: « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΕΥΡΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ » εκτιμώμενης αξίας 680,00€ πλέον ΦΠΑ 13% 768,40 €.
Τμήμα 15: « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΣΠΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ» εκτιμώμενης αξίας 4976,00€ πλέον ΦΠΑ 13% 5622,88 €.
Τμήμα 16: « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΖΥΜΑΡΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ» εκτιμώμενης αξίας 1216,00€ πλέον ΦΠΑ 13% 1374,08 €.
Τμήμα 17: « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ ΓΑΛΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ» εκτιμώμενης αξίας 3952,00€ πλέον ΦΠΑ 13% 4465,76 €.
Τμήμα 18: « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ » εκτιμώμενης αξίας 240,00€ πλέον ΦΠΑ 13% 271,20 €.
Τμήμα 19: « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΟΥΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ » εκτιμώμενης αξίας 5389,50€ πλέον ΦΠΑ 13% 6090,41 €.
Τμήμα 20: « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΩΠΟΥ ΑΓΕΛΑΔΙΝΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ» εκτιμώμενης αξίας 8712,00€ πλέον ΦΠΑ 13% 9844,56 €.
Τμήμα 21: « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ» εκτιμώμενης αξίας 1840,00€ πλέον ΦΠΑ 13% 2079,20 €.
Τμήμα 22: « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΕΥΡΙ ΨΩΜΙ ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ » εκτιμώμενης αξίας 1644,50€ πλέον ΦΠΑ 13% 1858,29€.
Τμήμα 23: « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ» εκτιμώμενης αξίας 2296,00€ πλέον ΦΠΑ 13% 2594,48€.
Τμήμα 24: « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΙΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ » εκτιμώμενης αξίας 404,00€ πλέον ΦΠΑ 24 % 500,96 €.
Τμήμα 25: « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΑΡΜΕΛΑΔΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ » εκτιμώμενης αξίας 800,00€ πλέον ΦΠΑ 24 % 992,00 €.
Τμήμα 26: « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ» εκτιμώμενης αξίας 1374,30 € πλέον ΦΠΑ 24 % 1704,13 €.
Τμήμα 27: « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΩΠΟΥ ΑΓΕΛΑΔΙΝΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ » εκτιμώμενης αξίας 2.692,80 € πλέον ΦΠΑ 13 % 3042,86 €.
Τμήμα 28: « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΩΠΟΥ ΑΓΕΛΑΔΙΝΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ » εκτιμώμενης αξίας 168,30€ πλέον ΦΠΑ 13 % 198,18 €.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην εμπορία τροφίμων και που είναι εγκατεστημένα σε: α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ ́ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 του Ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού
μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

Υποδιαίρεση σε τμήματα: οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για ένα ή περισσότερα τμήματα της προμήθειας, για τη συνολική ωστόσο προκηρυχθείσα ποσότητα της κάθε ομάδας. Απόρριψη ενός ή περισσοτέρων ειδών μιας «ομάδας» επιφέρει αυτόματα την απόρριψη της προσφοράς ολόκληρης της «ομάδας».

Παραλαβή προσφορών: Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών στον διαγωνισμό, ορίζεται η 10η Απριλίου 2018, ημέρα Τρίτη. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 13:00 π.μ. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα (Βρύσες Αποκορώνου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 . Η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού θα διενεργηθεί στις 11/04/2018 και ώρα 11:00.

Χρόνος ισχύος προσφορών: :Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του Ν. 4412/2016, για διάστημα 3 μηνών, από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν τα αναλυτικά έγγραφα της σύμβασης ΕΔΩ.