ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΜΙΑΣ/ΕΝΟΣ (1) ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝEΡΓΑΤΗ