Δελτίο τύπου για Κινητή Μονάδα Μαστογραφίας της Περιφέρειας Κρήτης

Η Κινητή Μονάδα Μαστογραφίας της Περιφέρειας Κρήτης, σε συνεργασία με τον Δήμο Αποκορώνου και το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αποκορώνου, θα βρίσκεται στην περιοχή του Αποκόρωνα για να πραγματοποιήσει Μαστογραφικό έλεγχο από τη Δευτέρα 18/06/18 έως  και την Παρασκευή 22/06/18.

Η Κινητή Μονάδα Μαστογραφίας της Περιφέρειας Κρήτης συνεχίζει το μεγάλο της ταξίδι. Ένα ταξίδι ανθρώπινο, Οραματικό, μια πράξη προσφοράς για τις Γυναίκες. Ένα ταξίδι που στόχο έχει να φωτίσει και να δημιουργήσει τις σωστές πεποιθήσεις για την πρόληψη του καρκίνου του Μαστού.

Αναλυτικά η Κινητή Μονάδα Μαστογραφίας θα βρίσκεται στις εξής περιοχές :

  • 18 και 19 Ιουνίου στο Δημαρχείο Βρυσών
  • 20 Ιουνίου στο πρώην Δημαρχείο στον Καβρό
  • 21 Ιουνίου στο  πρώην Δημαρχείο στο Βάμο
  • 22 Ιουνίου στο πρώην Δημαρχείο στις Καλύβες.

Η Κινητή μονάδα έχει την δυνατότητα εξέτασης  δεκαέξι (16) γυναικών την ημέρα   ( κατόπιν ραντεβού). Τηλέφωνο για ραντεβού στο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αποκορώνου : 2825340322, από 08:30 - 14:30.

Κριτήρια που πρέπει να ληφθούν υπόψη είναι:

  • Ηλικία: 40-70 ετών
  • Κατά προτεραιότητα γυναίκες που έως τώρα δεν έχουν υποβληθεί ποτέ σε Μαστογραφικό έλεγχο όπως και οι ανασφάλιστες γυναίκες.

Αποκλείονται οι γυναίκες:

  • α) που έχουν κάνει ολική μαστεκτομή
  • β) μαστεκτομή πριν την πάροδο δέκα ετών
  • γ) γυναίκες που έχουν ελεγχθεί με μαστογραφία σε χρονικό διάστημα μικρότερο του ενός έτους
  • δ) Που έχουν ιστορικό βιοψίας ή αισθητικής επέμβασης στον μαστό.

Η λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Αποκορώνου είναι ενταγμένη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτη του ΕΣΠΑ 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από πόρους του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) και εθνικούς πόρους.