Σημαντική η κοινωνική προσφορά του Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αποκορώνου στους δημότες του Αποκόρωνα

Στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης του πρώτου χρόνου λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Αποκορώνου, ο Δήμαρχος Αποκορώνου κ. Χαράλαμπος Κουκιανάκης επισκέφθηκε το γραφείο της δομής και ενημερώθηκε για το σύνολο των δράσεων και τον αριθμό των ωφελουμένων που εξυπηρετήθηκαν το διάστημα αυτό . Συγκεκριμένα, από τα τέλη Ιουνίου του 2017, η δομή έχει εξυπηρετήσει  207 οικογένειες με κοινωνικοοικονομικά  θέματα και θέματα ψυχικής υγείας. Σε επίπεδο δράσεων έχει οργανώσει και στηρίξει δράσεις όπως βιωματικά σεμινάρια προγραμμάτων αυτάρκειας και Κοινωνικό Φροντιστήριο, ενώ έχει αναλάβει τις αιτήσεις για ΚΕΑ και τη διανομή ΤΕΒΑ του Αποκόρωνα. Στα πλαίσια της συνεργασίας με την Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου έχει αναλάβει την αξιολόγηση των ωφελουμένων και παραπομπή τους στο Κοινωνικό Παντοπωλείο και Ενδυματοπωλείο του Δήμου βάσει κοινωνικοοικονομικών κριτηρίων.

Παράλληλα  συνεργάζεται με φορείς όπως το ΚΕΔΔΥ-ΕΔΕΑΥ και σχολεία, Γιατρούς του Κόσμου, ΚΨΥ Ενηλίκων, ΚΨΥ Παιδιών και εφήβων, ΚΕΘΕΑ, Χαμόγελο του παιδιού, Κέντρο Υγείας Βάμου, τα προγράμματα Βοήθεια στο Σπίτι της περιοχής του Αποκόρωνα και τις Κοινωνικές Υπηρεσίες Χανίων και Περιφέρειας Κρήτης.  Παρέχει ενημέρωση σε θέματα απασχόλησης ανέργων και παροχών, θέματα αλλοδαπών, συνταξιοδότησης, κατευθύνσεις για δημιουργική απασχόληση, ενημέρωση για κοινωνικά θέματα και παραπομπές σε αρμόδιες υπηρεσίες και διεξάγει ατομικές συνεδρίες συμβουλευτικής .

Στις  μελλοντικές δράσεις του Κέντρου Κοινότητας μεταξύ άλλων συγκαταλέγονται η συνέχιση του προγράμματος  αυτάρκειας, μαθήματα εκμάθησης Η/Υ και άλλα επιμορφωτικά και ενημερωτικά προγράμματα ,ομιλίες και συνεργασίες με στόχο την καλυτέρευση του βιοτικού επιπέδου των δημοτών.

Η λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Αποκορώνου είναι ενταγμένη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτη του ΕΣΠΑ 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από πόρους του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) και εθνικούς πόρους.