Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, σε τακτική συνεδρίαση στις12/06/2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αποκορώνου με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Α/Α

ΘΕΜΑΤΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ

1ο Θέμα:

Παράταση μίσθωσης τουριστικού περιπτέρου στην Τ.Κ. Αρμένων

(εισηγητής: Τερεζάκη Ειρήνη)

2ο Θέμα:

Παράταση χρόνου περαίωσης της μελέτης με τίτλο «Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) Δήμου Αποκορώνου Ν. Χανίων»

(εισηγητής: Δήμαρχος)

3ο Θέμα:

Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Εργασιών του έργου «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ «ΛΑΖΑΡΟΥ» ΔΔ ΜΑΖΑΣ»

(εισηγητής: Δήμαρχος)

4ο Θέμα:

Έγκριση από Δ.Σ. του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) της Πράξης με τίτλο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΖΙΤΖΙΦΕΣ» Δήμου Αποκορώνου του Μέτρου 19.2 του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020» Κωδικός ΟΠΣΑΑ: 950350

(εισηγητής: Δήμαρχος)

5ο Θέμα:

Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ»

(εισηγητής: Δήμαρχος)

6ο Θέμα:

Έγκριση παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης της παρεχόμενης υπηρεσίας “Παρακολούθηση περιβαλλοντικών παραμέτρων στη θαλάσσια περιοχή εκβολής επεξεργασμένων λυμάτων της ΕΕΛ Καλυβών”

(εισηγητής: Δήμαρχος)

7ο Θέμα:

Έγκριση από Δ.Σ. του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) της Πράξης με τίτλο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ BΑΜΟΣ» Δήμου Αποκορώνου του Μέτρου 19.2 του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020» Κωδικός ΟΠΣΑΑ: 950351

(εισηγητής: Δήμαρχος)

8ο Θέμα:

Έγκριση από Δ.Σ. του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) της Πράξης με τίτλο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΛΑΜΙΤΣΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ» Δήμου Αποκορώνου του Μέτρου 19.2 του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020» Κωδικός ΟΠΣΑΑ: 950125

(εισηγητής: Δήμαρχος)

9ο Θέμα:

Έγκριση από Δ.Σ. του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) της Πράξης με τίτλο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΜΠΙΑ» Δήμου Αποκορώνου του Μέτρου 19.2 του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020» Κωδικός ΟΠΣΑΑ: 950274

(εισηγητής: Δήμαρχος)

10ο Θέμα:

Έγκριση από Δ.Σ. του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) της Πράξης με τίτλο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΒΑΛΛΟΣ» Δήμου Αποκορώνου του Μέτρου 19.2 του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020» Κωδικός ΟΠΣΑΑ: 950350

(εισηγητής: Δήμαρχος)

11ο Θέμα:

Έκφραση θετικής γνώμης για την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά το Ξενοδοχείο 5* στη Δ.Ε. Γεωργιούπολης ιδιοκτησίας των Αναστασίου Γρυλλάκη και κληρονόμων Γεωργίου Γρυλλάκη

(εισηγητής: Δήμαρχος)

12ο Θέμα:

Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο: “Μόνωση κτιρίου Γυμνασίου – Λυκείου Βάμου”

(εισηγητής: Δήμαρχος)

13ο Θέμα:

Υποβολή πρότασης στα πλαίσια της Πρόσκλησης Ι του Προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι του Υπουργείου Εσωτερικών

(εισηγητής: Δήμαρχος)

14ο Θέμα:

Τροποποίηση της 18/2018 απόφασης Δ.Σ. περί “Έγκριση της Στρατηγικής ΟΧΕ Περιοχών Φυσικού Κάλους UNESCO και της υποβολής της στο πλαίσιο της υπ’ αριθμό 4742/05-10-2017 πρόσκλησης της Περιφέρειας Κρήτης καθώς και ορισμός του Συντονιστή Εταίρου”

(εισηγητής: Δήμαρχος)

15ο Θέμα:

Παραλαβή των αντικειμένων των συμβάσεων παροχής γενικών υπηρεσιών

(εισηγητής: Τερεζάκη Ειρήνη)

16ο Θέμα:

Τροποποίηση προϋπολογισμού για εκτέλεση εργασιών για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας

(εισηγητής: Τερεζάκη Ειρήνη)

17ο Θέμα:

Έγκριση αγοράς οδηγού μαγειρικής κρητικής κουζίνας και ψήφιση πίστωσης

(εισηγητής: Μπενάκη Αργυρώ)

18ο Θέμα:

Ορισμός μελών Δημοτικού Συμβουλίου για αποζημίωση συμμετοχής σε συνεδριάσεις του Σώματος

(εισηγητής: Τερεζάκη Ειρήνη)

19ο Θέμα:

Τροποποίηση προϋπολογισμού για προμήθεια αφισών

(εισηγητής: Μπενάκη Αργυρώ/ Τερεζάκη Ειρήνη)

20ο Θέμα:

Τροποποίηση προϋπολογισμού για εργαζόμενους καθαριότητας

(εισηγητής: Τερεζάκη Ειρήνη)

21ο Θέμα:

Τροποποίηση προϋπολογισμού για χρηματοδότηση Κοινωφελούς Επιχείρησης

(εισηγητής: Μπενάκη Αργυρώ/ Τερεζάκη Ειρήνη)

22ο Θέμα:

Τροποποίηση προϋπολογισμού για είδη ατομικής προστασίας καθαριότητας

(εισηγητής: Τερεζάκη Ειρήνη)

23ο Θέμα:

Τροποποίηση προϋπολογισμού για προμήθεια τζαμιών

(εισηγητής: Τερεζάκη Ειρήνη)

24ο Θέμα:

Διαπίστωση αδυναμίας εκτέλεσης με ίδια μέσα δράσεων πυροπροστασίας

(εισηγητής: Δήμαρχος)

25ο Θέμα:

Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης για την εκπόνηση του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο «ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΧΘΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΚΟΙΛΙΑΡΗ», προϋπολογισμού 186.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α.

(εισηγητής: Δήμαρχος)

26ο Θέμα:

Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης, των Δήμων Χανίων, Πλατανιά, Αποκορώνου, Σφακίων, Κισάμου, Καντάνου-Σελίνου και Γαύδου της Π.Ε. Χανίων,του Δήμου Ρεθύμνης της Π.Ε. Ρεθύμνηςτων Δήμων Χερσονήσου και Ηρακλείου της Π.Ε. Ηρακλείου, του Δήμου Αγίου Νικολάου της Π.Ε. Λασιθίου και του Επιστημονικού Δικτύου Εκπαίδευσης Ενηλίκων Κρήτης/ΕΔΕΕΚ για την κατάρτιση και υλοποίηση Στρατηγικού Σχεδίου Δράσης με τίτλο:«ΚΡΗΤΗ-EYΡΩΠΗ: To Δημιουργικό Νησί που Μαθαίνει Δια Βίου»

(εισηγητής: Μπενάκη Αργυρώ

27ο Θέμα:

Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης με το ΜΑΙΧ, με συμμετοχή του Μεσογειακού Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης – ΜΑΙΧ, για την υλοποίηση προγραμμάτων Επιμόρφωσης Ενηλίκων

(εισηγητής: Δήμαρχος/ Μπενάκη Αργυρώ)

28ο Θέμα:

Καθορισμός αριθμού μαθητευόμενων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Μεταλυκειακό Έτος –Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ., Μαθητεία ΕΠΑ.Σ., Μαθητεία Ι.Ε.Κ.) για απασχόληση στο κατά το σχολικό έτος 2018-19

(εισηγητής Δήμαρχος)

29ο Θέμα:

Έγκριση παραχώρησης της χρήσης Δημοτικού Αναψυκτηρίου στην Αποκόρωνας Αναπτυξιακή ΑΕ ΟΤΑ

(εισηγητής: Σταυρουλάκης Σταύρος)

30ο Θέμα:

Έγκριση σημείου χωροθέτησης της μονάδας επεξεργασίας λυμάτων ελαιοτριβείων

(εισηγητής: Σταυρουλάκης Σταύρος)

31ο Θέμα:

Παραχώρηση της χρήσης κατάλληλου ακινήτου για ίδρυση και στέγαση νέου βρεφικού σταθμού

(εισηγητής: Δήμαρχος)

32ο Θέμα:

Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης με ΚΕΔΑ για κάλυψη τεχνικής επάρκειας υλοποίησης δημόσιας σύμβασης έργου και αποδοχή εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ίδρυση βρεφικού σταθμού από ΚΕΔΑ

(εισηγητής: Μπενάκη Αργυρώ)

33ο Θέμα:

Έγκριση της 38/2018 απόφασης Δ.Σ. της ΚΕΔΑ περί: Τροποποίηση Ετήσιου Προγράμματος Δράσης έτους 2018 της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αποκορώνου

(εισηγητής: Μπενάκη Αργυρώ)

34ο Θέμα:

Έγκριση της 40/2018 απόφασης Δ.Σ. της ΚΕΔΑ περί: Κατάρτιση και ψήφιση της Τροποποίησης της εισηγητικής έκθεσης προς το Δημοτικό Συμβούλιο, με την οποία τεκμηριώνονται τα έσοδα και τα έξοδα της επιχείρησης, προκειμένου να χρηματοδοτηθεί από το δημοτικό προϋπολογισμό, με βάση το άρθρο 259 του Ν.3463/2006, όπως τροποποιήθηκε με την παρ.14 του άρθρου 10 του Ν.4071/2012

(εισηγητής: Μπενάκη Αργυρώ)

35ο Θέμα:

Έγκριση της 41/2018 απόφασης Δ.Σ. της ΚΕΔΑ περί: Κατάρτιση και ψήφιση τροποποίησης του Προϋπολογισμού έτους 2018

(εισηγητής: Μπενάκη Αργυρώ)

36ο Θέμα:

Έγκριση της 43/2018 απόφασης Δ.Σ. της ΚΕΔΑ περί: Τροποποίηση Ετήσιου Προγράμματος Δράσης έτους 2018 της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αποκορώνου.

(εισηγητής: Μπενάκη Αργυρώ)

37ο Θέμα:

Έγκριση της 44/2018 απόφασης Δ.Σ. της ΚΕΔΑ περί: Κατάρτιση και ψήφιση της Τροποποίησης της εισηγητικής έκθεσης προς το Δημοτικό Συμβούλιο, με την οποία τεκμηριώνονται τα έσοδα και τα έξοδα της επιχείρησης, προκειμένου να χρηματοδοτηθεί από το δημοτικό προϋπολογισμό, με βάση το άρθρο 259 του Ν.3463/2006, όπως τροποποιήθηκε με την παρ.14 του άρθρου 10 του Ν.4071/2012

(εισηγητής: Μπενάκη Αργυρώ)

38ο Θέμα:

Έγκριση της 45/2018 απόφασης Δ.Σ. της ΚΕΔΑ περί: Κατάρτιση και ψήφιση τροποποίησης του Προϋπολογισμού έτους 2018

(εισηγητής: Μπενάκη Αργυρώ)

39ο Θέμα:

Οριοθέτηση κοινόχρηστου χώρου στην Τ.Κ. Βρυσών για τοποθέτηση προτομής αναγνωρισμένου αγωνιστή

(εισηγητής: Δήμαρχος)

40ο Θέμα:

Ανανέωση Άδειας άσκησης υπαίθριου Στάσιμου Εμπορίου (Καντίνα) του κ. Μανανεδάκη Στυλιανού του Ελευθερίου

(εισηγητής: Τερεζάκη Ειρήνη)

41ο Θέμα:

Ανανέωση Άδειας άσκησης υπαίθριου Στάσιμου Εμπορίου (Καντίνα) της κ.Συγγελάκη Αθηνάς του Ιωάννη

(εισηγητής: Τερεζάκη Ειρήνη)

42ο Θέμα:

Διαγραφή Χρεών στον κ. Ραϊλάκη Ιωάννη του Γεωργίου (ΑΦΜ: 029471364)

(εισηγητής: Τερεζάκη Ειρήνη)

43ο Θέμα:

Λήψη απόφασης για την ανανέωση άδειας παραγωγού πωλητή Λαϊκών Αγορών στον Κλαδούχο Νικόλαο του Δημητρίου κάτοικο Τ.Κ. Φρε Τ.Κ. 73007 της ΔΕ Φρε Δήμου Αποκορώνου

(εισηγητής: Σταυρουλάκης Σταύρος)

44ο Θέμα:

Λήψη απόφασης για την ανανέωση άδειας παραγωγού πωλητή Λαϊκών Αγορών στον Πισσαδάκη Εμμανουήλ κάτοικο Στύλου Τ.Κ. 73003 της Δ.Ε. Αρμένων Δήμου Αποκορώνου

(εισηγητής: Σατυρουλάκης Σταύρος)

45ο Θέμα:

Λήψη απόφασης για την ανανέωση άδειας παραγωγού πωλητή Λαϊκών Αγορών στον Μαραγκουδάκη Γεώργιο του Ανδρέα κάτοικο Αγίων Πάντων Τ.Κ. 73007 της Δ.Ε. Φρε Δήμου Αποκορώνου

(εισηγητής: Σατυρουλάκης Σταύρος)

46ο Θέμα:

Λήψη απόφασης για την ανανέωση άδειας παραγωγού πωλητή Λαϊκών Αγορών στον Καραγιαννάκη Αντώνιο του Παύλου κάτοικο Νέου Χωριού Τ.Κ. 73003 της Δ.Ε. Αρμένων Δήμου Αποκορώνου

(εισηγητής: Σατυρουλάκης Σταύρος)

47ο Θέμα:

Έγκριση παραχώρησης χώρων στο τέως δημαρχείο Αρμένων στις Καλύβες σε συλλόγους

(εισηγητής: Δήμαρχος)

48ο Θέμα:

Ψήφιση πίστωσης εξόδων μετακίνησης κ. Δημάρχου στις 11/05/2018 (σχετ. η 114/2018 απόφαση Δ.Σ.)

(εισηγητής: Δήμαρχος)

49ο Θέμα:

Ψήφιση πίστωσης εξόδων μετακίνησης της αντιδημάρχου κ. Μπενάκη Αργυρώς 09/5/18 – 12/5/2018 (σχετ. η 100/2018 απόφαση Δ.Σ.)

(εισηγητής: Μπενάκη Αργυρώ)