ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ (Αποκατάσταση ζημιών στο γήπεδο ποδοσφαίρου στον οικισμό Νέου Χωριού)

Υπεγράφη σήμερα σύμβαση έργου “Αποκατάσταση ζημιών στο γήπεδο ποδοσφαίρου στον οικισμό Νέου Χωριού” έπειτα από ολοκληρωτική του καταστροφή κατά τη θεομηνία της 26ης Οκτωβρίου 2017, προϋπολογισμού 246.760,00 € από το Δήμαρχο Αποκορώνου κ. Χαράλαμπο Κουκιανάκη και τον νόμιμο εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα ΔΡΑΚΑΚΗΣ ΑΕ εργολαβικές επιχειρήσεις.

Όπως ανέφερε ο Δήμαρχος Αποκορώνου κ. Χαράλαμπος Κουκιανάκης, οι εργασίες αφορούν την  αποξήλωση και απομάκρυνση του υφιστάμενου συνθετικού χλοοτάπητα. Στην συνέχεια θα πραγματοποιηθεί εκσκαφή της επιφάνειας του γηπέδου σε βάθος τουλάχιστον 30εκ. και όσο απαιτηθεί έως ότου αποκαλυφθεί καθαρή χωμάτινη επιφάνεια. Έπειτα θα ακολουθήσει η εκτέλεση εργασιών μόρφωσης – σταθεροποίησης – συμπύκνωσης της σκάφης της περιοχής του  αγωνιστικού χώρου με τα κατάλληλα μηχανικά μέσα (οδοστρωτήρας). Θα πραγματοποιηθεί η χωροστάθμηση ολόκληρης της επιφάνειας και ο ορισμός των τελικών υψομέτρων σύμφωνα με τη μελέτη, για τη δημιουργία των κατάλληλων κλίσεων απορροής. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει η προμήθεια κατάλληλου θραυστού υλικού λατομείου (Υπόβασης οδοστρωσίας) , επίστρωση του σε μεταβλητό πάχος σε ολόκληρη την  επιφάνεια  του  χώρου και η συμπύκνωσή του σύμφωνα με την μελέτη. Τέλος θα γίνει επίστρωση του αγωνιστικού χώρου με συνθετικό χλοοτάπητα.

Ο Δήμαρχος Αποκορώνου, επίσης τόνισε ότι μια επίπονη και δύσκολη προσπάθεια ολοκληρώνεται και η πλήρης αποπεράτωση και θέση σε καλή λειτουργία του έργου αναμένεται εντός τριών (3) μηνών, προκειμένου να δοθεί ξανά για την κάλυψη των ποδοσφαιρικών δραστηριοτήτων των σωματείων της περιοχής.