ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ (ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ)

Υπεγράφη σήμερα σύμβαση έργου άμεσης αποκατάστασης ζημιών στο σύνολο της δημοτικής οδοποιίας του Δήμου Αποκορώνου προϋπολογισμού 244.999,99 ευρώ από τον Δήμαρχο Αποκορώνου Χαράλαμπο Κουκιανάκη και τον νόμιμο εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα ΥΠΟΔΟΜΗ Α.Τ.Ε.Ε.

Όπως ανέφερε ο δήμαρχος Αποκορώνου Χαράλαμπος Κουκιανάκης οι προβλεπόμενες επεμβάσεις συντήρησης θα γίνονται σε τμήματα των δημοτικών οδών, στα οποία εμφανίζονται έντονες φθορές, ρηγματώσεις και καθιζήσεις του οδοστρώματος, με στόχο την επαναφορά τους στο αρχικό επίπεδο ώστε να ικανοποιούνται οι απαραίτητες συνθήκες για την ασφαλή κυκλοφορία των οχημάτων.

Συγκεκριμένα οι προβλεπόμενες εργασίες θα εκτελεσθούν όπως παρακάτω:

  • Επισκευή - αποκατάσταση τοπικών φθορών ασφαλτοτάπητα (επούλωση λάκκων και τοπικών καθιζήσεων), με καθαρισμό, κατασκευή εξυγιαντικής στρώσης υπόβασης και βάσης όπου απαιτούνται  και ασφαλτόστρωση με χρήση ασφαλτομίγματος.
  • Επισκευή - αποκατάσταση φθορών και καθιζήσεων οδοστρώματος, σε μικρά τμήματα ή ζώνες, με καθαρισμό, κατασκευή εξυγιαντικής στρώσης υπόβασης και βάσης όπου απαιτούνται και κατασκευή νέου ασφαλτικού τάπητα.
  • Σε περίπτωση πολλών λάκκων, ρηγματώσεων ή αποσάθρωσης του οδοστρώματος σε κοντινή απόσταση, θα κατασκευάζεται τοπικά μία στρώση ασφαλτοτάπητα τύπου συνδετικής (ισοπεδωτικής) στρώσης, συμπυκνωμένου πάχους 0,05m, αφού προηγηθεί ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη ενώ όπου απαιτείται θα κατασκευάζεται πρώτα μια ασφαλτική συνδετική στρώση μεταβλητού πάχους.