Διαβίβαση ψηφίσματος Δημοτικού Συμβουλίου περί εξαίρεσης 20 κοινοτήτων του Δήμου Αποκορώνου από την εξισωτική αποζημίωση κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων