ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ ΜΕΛΑΔΙΑΝΑ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΣΗ ΓΩΝΙΑ»

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα στους ενδιαφερόμενους ΕΔΩ.