ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου “ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΥΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΤΩΝ ΚΑΛΥΒΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ »

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για τους ενδιαφερόμενους ΕΔΩ.