Άρθρα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 1ΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ Γ' ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΒΡΟΥ

Τα έγγραφα και σχέδια της 1ης ανάρτησης είναι διαθέσιμα για ανάγνωση στους παρακάτω συνδέσμους:

Πίνακας πράξης εφαρμογής (φύλλο εργασίας xls)

Σχέδιο Πράξης Εφαρμογής - πινακίδα 1

Σχέδιο Πράξης Εφαρμογής - πινακίδα 2

Σχέδιο Πράξης Εφαρμογής - πινακίδα 3

Σχέδιο Πράξης Εφαρμογής - πινακίδα 4

Σχέδιο Πράξης Εφαρμογής - πινακίδα 5

Σχέδιο Πράξης Εφαρμογής - πινακίδα 6

Σχέδιο Πράξης Εφαρμογής - πινακίδα 7