ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

    Μετά από αίτημα του Δήμου Αποκορώνου εγκρίθηκε διάθεση πίστωσης του έργου με τίτλο <<ΥΔΡΟΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ>> προϋπολογισμού 148.397,11 ευρώ από την περιφέρεια Κρήτης.
    Το έργο αφορά αποκατάσταση φθορών δημοτικής οδοποιίας που  προέκυψαν από εργασίες αποκατάστασης ζημιών της υδροάδρευσης, προμήθεια και τοποθέτηση αντλητικών συγκροτημάτων ,υλικών και εξαρτημάτων κ.λ.π