Απολογισμός Και Ισολογισμός Έτους 2018 Κληροδοτήματος Ιωάννη Παΐζη