Απολογισμός Και Ισολογισμός Έτους 2018 Κληροδοτήματος Χ Αννιτσάκη