Πρόγραμμα ψηφοφορίας για την διενέργεια των Ευρωεκλογών – Δημοτικών & Κοινοτικών – Περιφερειακών εκλογών της 26 ης Μαΐου και των επαναληπτικών Δημοτικών – Περιφερειακών εκλογών της 2 ας Ιουνίου 2019